Ondersteuning aan ambitieuze ondernemers en start-ups

De Rijksoverheid helpt ambitieuze ondernemers en start-ups die snel willen doorgroeien. Start-ups zijn jonge innovatieve, technologie gedreven bedrijven. Ze werken aan een schaalbaar verdienmodel en hebben internationale groeiambitie. 

Extra geld voor start-ups en scale-ups

Start-ups zijn belangrijk voor de economie en het oplossen van vraagstukken. Zoals energie- en klimaatvraagstukken. Om start-ups en scale-ups te ondersteunen, trekt het kabinet voor de periode 2019 – 2023  € 65 miljoen uit. 

Hiermee moet Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (internationale) start-ups worden. En moet het voor startende ondernemers makkelijker worden om bijvoorbeeld goed personeel aan te trekken en financiers te vinden. De volgende initiatieven dragen hieraan bij: 

 • Techleap

  TechLeap is een door de overheid gefinancierde organisatie die kennisinstellingen, start-ups, grote bedrijven, financiers en overheid met elkaar verbind. En hen activeert om start-ups bij de start en doorgroei te steunen. Ook helpt TechLeap start-ups bij hun zoektocht naar kapitaal, kennis, talent, afzetmarkten en (internationale) netwerken.
 • Netherlands Point of Entry

  Voor buitenlandse ondernemers, kenniswerkers en afgestudeerden die zich in Nederland willen vestigen, is het Netherlands Point of Entry opgericht. Hier kunnen zij informatie vinden over de procedures rond verblijfsvergunningen, zoals een visum voor een start-up.  
 • Vroegefasefinanciering

  Regionale financiers kunnen met de regeling Vroegefasefinanciering (VFF) een regionaal fonds opzetten. Hiermee kunnen zij leningen aan startende ondernemers financieren. Zij gebruiken deze lening om te onderzoeken of een idee of product technisch haalbaar is. En of het kans van slagen heeft op de markt.
 • Seed Capital-regeling

  Met de Seed Capital-regeling ondersteunt de overheid vernieuwende ondernemingen op technologisch en creatief gebied. Via de regeling krijgen de bedrijven hulp bij het verkrijgen van risicokapitaal.
 • Seed Business Angel-regeling

  Met de Seed Business Angel-regeling wil de overheid het makkelijker maken om kapitaal te steken in jonge snelgroeiende bedrijven. Via de regeling kunnen private fondsen bestaande uit 2 investeerders maximaal € 1 miljoen lenen van de overheid.