Ondernemers zorgen voor banen en economische groei. Ook ontwikkelen zij nieuwe producten die helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Zoals ICT-oplossingen in de zorg waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. De Rijksoverheid wil (vernieuwende) ondernemers ondersteunen. Bijvoorbeeld met betere financiering. En te zorgen voor meer samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers. De overheid werkt ook aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Hoe stimuleert het ministerie van Economische Zaken economische groei en innovatie? Het MKB is de belangrijkste motor van onze economie: van elke 10 banen creërt het MKB er 6. Wij investeren dan ook 1 miljard euro zodat ondernemers kunnen groeien en innoveren. Innovatiegerichte ondernemers met internationale ambities ondersteunen we onder andere met het Startupvisum en een speciale ambassadeur voor ondernemers: de special Envoy voor Startups. 1,6 miljard euro gaat naar meer schone en slimme energie. Daarnaast is het door aangepaste wetgeving, gemakkelijker om samen lokaal energie op te wekken. Ook zoeken we meer samenwerking in de Noord-West Europese energiemarkt. Nederland is een wereldspeler op het gebied van voedsel. We werken samen met ondernemers om exportkansen optimaal te benutten en een toppositie te behouden. Door de samenvoeging van een aantal wetten tot 1 nieuwe Wet natuurbescherming kunnen we de natuur beter beschermen en zijn de regels voor ondernemers duidelijk er. Ook ondersteunen we groen ondernemerschap en natuurvrijwilligers. Zo zorgen we samen met ondernemers en onderzoekers voor meer werk,een fijne leefomgeving en ruimte voor de natuur.

Kabinet Rutte III

Het kabinet wil dat bedrijven beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Daarom wil het kabinet wet- en regelgeving moderniseren. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit. Daarnaast wil het kabinet de regeldruk en administratieve lasten voor bedrijven en overheden verminderen. Dit zijn enkele maatregelen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.