Investeren in toekomstbestendigheid microchips

Nederland en Europa willen voor microchips minder afhankelijk zijn van andere landen. En ervoor zorgen dat er altijd de juiste en voldoende microchips zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, investeert Nederland in innovatieve projecten en maakt het afspraken met andere landen. Onder andere in de Europese Unie (EU).

Tekort aan microchips voorkomen

Microchips (halfgeleiders) spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zowel nu als in de toekomst. Ze zitten onder meer in smartphones, elektrische auto’s en medische apparatuur. Tijdens de coronapandemie was er tijdelijk een tekort aan microchips. Hierdoor waren er even minder medische apparaten en computers beschikbaar. Door meer te produceren en te ontwikkelen binnen Nederland en de EU, wil Nederland zo’n tekort in de toekomst voorkomen.

Beschermen van gevoelig kennis van Nederlandse microchips

Buitenlandse overheden en legers gebruiken ook microchips. Bijvoorbeeld in wapens of camera’s die burgers volgen. Nederland wil voorkomen dat microchips zelf of de kennis erover in verkeerde handen komt. Bijvoorbeeld door te controleren waar bepaalde microchips of machines waarmee ze gemaakt worden naartoe gaan. 

Of zelfs te voorkomen dat specifieke landen microchips of kennis erover binnen krijgen. Onder andere door sancties op te leggen aan landen die oorlog voeren. Ook heeft Nederland regels die voorkomen dat andere landen de Nederlandse kennis in handen krijgen. Om zo zelf microchips te maken en deze in te zetten voor verkeerde doelen. 

Doel: minder afhankelijk zijn van andere landen

Door de productie en ontwikkeling van microchips meer in eigen handen te nemen, moet Nederland minder afhankelijk worden van andere landen. De afspraken die Nederland hierover met andere Europese landen maakt, staan in de European Chips Act

Deze wet moet ervoor zorgen dat de Europese Unie een nog belangrijkere speler wordt op het gebied van microchips. Zodat er binnen Europa veel kennis, kunde en productie is. Het doel van deze wet is om het wereldwijde marktaandeel van de Europese Unie te laten stijgen van 10% naar 20%. 

Meer banen en makkelijker toegang tot microchips

De groei van de microchipsindustrie in Nederland en de rest van de Europese Unie zorgt voor banen. Bijvoorbeeld in fabrieken die microchips maken of bij bedrijven die innovatie producten maken met microchips. 

Ook kan deze groei de klimaattransitie verder helpen. Microchips zitten namelijk ook in onder andere elektrische auto’s, windmolen en zonnepanelen. Als er binnen de Europese Unie veel microchips worden ontwikkeld en gemaakt, kunnen Nederlandse bedrijven er makkelijker aan komen dan als ze van ver moeten komen. 

Investeren in innovatieve projecten

Om de microchipindustrie te laten groeien, maakt Nederland afspraken met andere landen, bijvoorbeeld via de European Chips Act. Daarnaast investeert Nederland in innovatieve projecten, die als doel hebben zelf microchips te gaan maken of deze verder te ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer via het Nationaal Groeifonds.