Regeldruk bij ondernemers

Door regeldruk houden ondernemers minder tijd en geld over voor hun bedrijf. Daarom dringt de overheid de regeldruk terug. Bijvoorbeeld door het aantal verplichte vergunningen te verminderen. Of door meer gebruik te maken van ICT zodat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal afhandelen.

Besparing door minder regeldruk

De hoeveelheid administratie voor ondernemers moet omlaag. Daarom worden bepaalde vergunningen eenvoudiger of geschrapt. Vanaf 2017 levert dit een besparing op van € 2,5 miljard vergeleken met 2012.

Sneller zaken doen door digitale diensten

Uiterlijk in 2017 kunnen bedrijven al hun zaken met de overheid digitaal afhandelen. Bijvoorbeeld met:

  • EHerkenning: met 1 gebruikersnaam en 1 wachtwoord regelen ondernemers gemakkelijk online hun zaken met verschillende overheidsorganisaties.
  • De berichtenbox voor bedrijven. Hiermee e-mailen ondernemers snel en veilig met de overheid.
  • Het Ondernemingsdossier waarin ondernemers in 1 keer hun gegevens kunnen invoeren voor alle vergunningen. Toezichthouders en vergunningverleners raadplegen deze dossiers.
  • De Standard Business Reporting (SBR). Hiermee kunnen ondernemers bedrijfsgegevens eenvoudig hergebruiken voor bijvoorbeeld jaarrapportages en belastingaangiftes.
  • Digitale facturen of e-facturen van ondernemers aan de overheid. Deze worden sneller verwerkt en betaald.
  • Met regelhulpen vult een ondernemer een digitale vragenlijst in. Zo ziet hij welke regels op hem van toepassing zijn en wat dit voor hem betekent.

Suggesties voor betere regelgeving

Om de Europese regeldruk te verminderen, heeft de Europese Commissie een loket geopend. Burgers en bedrijven kunnen daar suggesties doen voor betere regelgeving. Om regeldruk te beperken, toetst het kabinet nieuwe wet- en regelgeving vooraf op de gevolgen voor de regeldruk. Ook kunnen bedrijven, burgers en instellingen meepraten over nieuwe voorstellen via Internetconsultatie.nl.

De overheid onderzoekt regelmatig of ondernemers tevreden zijn met de dienstverlening. Gemeenten doen dit bijvoorbeeld met de Ondernemerspeiling.

Minder regeldruk door minder inspecties

Kunnen bedrijven bewijzen dat zij zich aan de wet houden? Dan krijgen ze maximaal 2 keer per jaar bezoek van een rijksinspecteur die de arbeidsomstandigheden controleert. Dit is de zogenoemde inspectievakantie. Een bedrijf komt hiervoor in aanmerking als 3 jaar lang geen grote overtredingen zijn vastgesteld. Ook mogen in die periode geen (terechte) klachten of signalen zijn binnengekomen over overtredingen.

De inspectievakantie geldt niet als:

  • de Nederlandse of Europese wet meer inspecties verplicht;
  • de branche waar het bedrijf bijhoort een verhoogd risico heeft;
  • inspectie nodig is, bijvoorbeeld na een ongeluk.

Bedrijven kunnen - in hun ogen - onnodige inspecties melden via de website Ondernemersplein.

Samenwerking toezicht risicovolle bedrijven

Ondernemers hoeven hun gegevens maar 1 keer op te sturen naar een toezichthouder. Heeft een andere toezichthouder informatie nodig, dan kan die met het programma Inspectieview de eerder opgestuurde gegevens inzien. Zowel rijksinspecties als lokale inspecties (bijvoorbeeld van gemeenten) kunnen van dit programma gebruikmaken.

Concreet bevordert de overheid samenwerking aan wetgeving door overheid en MKB, minder administratie, maatwerk voor branches met veel regels, slimmer toezicht, betere samenwerking tussen gemeenten en Europa en betere digitale dienstverlening.