Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven pakt sectoroverstijgende problemen rond regeldruk aan. Regels moeten werkbaar zijn voor zowel de ondernemers als de overheid. Ondernemers moeten daarbij zoveel mogelijk ruimte krijgen om te innoveren en te experimenteren. De commissie bestaat uit ondernemers en experts van de overheid. Ondernemers kunnen problemen melden op het Ondernemersplein. 

Melding over sectoroverstijgende regelgeving doorgeven?

Bent u ondernemer en ervaart u sectoroverstijgende regeldruk? Meld het dan bij het meldpunt Regelgeving op Ondernemersplein.

Wanneer neemt de commissie een probleem in behandeling?

Een probleem rond regeldruk moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het probleem rond regeldruk moet in meerdere sectoren spelen en breed gedragen worden;
  • het probleem moet veel tijd kosten of onnodige kosten met zich meebrengen.

Voorbeelden van sectoroverstijgende problemen regeldruk

Dit zijn problemen die de commissie momenteel bekijkt:

  • toezicht door verschillende inspecties op bedrijven;
  • de korte invoeringstermijn van nieuwe wetgeving;
  • de ongelijke enquêtelasten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
  • de lange doorlooptijd van het aanvragen van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s);
  • de onduidelijkheid op het gebied van e-Herkenning.

Samenstelling van de commissie

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven is samengesteld uit ondernemers en experts van de Overheid. De ondernemers moeten in het dagelijks leven ook echt ondernemer zijn. Ze mogen dus bijvoorbeeld geen vertegenwoordiger van ondernemers zijn. De voorzitter van de commissie is onafhankelijk.