Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven heeft adviezen uitgebracht om problemen rond de regeldruk binnen bedrijven te verminderen. Per mei 2022 is de commissie opgeheven. De commissie bestond uit ondernemers en experts van de overheid.

Adviezen van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De commissie heeft 5 adviezen uitgebracht om problemen rond de regeldruk binnen bedrijven te verminderen:

Verlaag de regeldruk bij inventarisatie en evaluatie risico’s arbeidsveiligheid

Ondernemers vinden de regeldruk op het gebied van arbeidsveiligheid te uitgebreid, kostbaar en ingewikkeld. Het advies is daarom om die regeldruk te verlagen. Inmiddels is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een traject gestart om dit proces werkbaarder te maken voor ondernemers.

Maak nieuwe en gewijzigde regelgeving op tijd bekend

Zorg dat nieuwe en gewijzigde regels snel bekend zijn, zodat bedrijven zich erop kunnen voorbereiden. Op advies van de commissie, heeft de minister voor Rechtsbescherming aandacht gevraagd voor bestaande afspraken over de minimum invoeringstermijn. En voor het tijdig betrekken van de doelgroep bij het invoeren van nieuwe regels.

Maak informatie detachering werknemers in EU toegankelijker

Informatie voor ondernemers over detachering (uitlenen van personeel) kan op verschillende manieren toegankelijker worden. Naar aanleiding van dit advies heeft het ministerie van SZW informatie over het detacheren van personeel op een pagina van het Ondernemersplein gebundeld. Hierdoor kunnen ondernemers per EU-land relevante informatie sneller vinden. En eenvoudiger achterhalen aan welke eisen zij moeten voldoen.

Verlaag de mate van enquêtebelasting van mkb-ondernemers

Kijk of de belasting van mkb-ondernemers met enquêtes omlaag kan. En of boekhoudsoftware voor minder regeldruk kan zorgen.

Bespreek knelpunten en pluspunten in werkbaarheid regelgeving

Zorg dat knelpunten en pluspunten in de werkbaarheid van regelgeving besproken worden. Dit kan met een Gebruikscheck. Het advies is om de Gebruikscheck elke 5-10 jaar te herhalen.