Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven pakt sectoroverstijgende problemen rond regeldruk aan. De commissie bestaat uit ondernemers en experts van de overheid.

Melding over sectoroverstijgende regelgeving doorgeven

Bent u ondernemer en ervaart u sectoroverstijgende regeldruk? Meld het dan bij het meldpunt Regelgeving op Ondernemersplein.

Samenstelling van de commissie

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven is samengesteld uit ondernemers en experts van de overheid. De ondernemers moeten in het dagelijks leven ook echt ondernemer zijn. De voorzitter van de commissie is onafhankelijk.

Voorwaarden behandeling door Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De commissie neemt een probleem rond regeldruk in behandeling wanneer:

  • het probleem in meerdere sectoren speelt en er veel meldingen over bestaan
  • het probleem veel tijd kost of onnodige kosten met zich meebrengt.

Recente adviezen Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

Sinds 2018 heeft de commissie vijf adviezen uitgebracht:

Onderwerpen in behandeling bij Strategische commissie betere regelgeving bedrijven

De commissie heeft nog een aantal onderwerpen in behandeling. Onder meer:

  • uitvoering van de bepalingen rond witwassen en financiering van terrorisme (WWFT-richtlijn);
  • betrokkenheid van het MKB bij de totstandkoming van NEN-normen;
  • knelpunten in btw (o.m. voor reisbranche).