MKB-toets

De overheid wil de regeldruk voor mkb-ondernemers verminderen. Om die reden is de MKB-toets ingevoerd. Hiermee kan achterhaald worden of nieuwe wetten en regels niet voor problemen zorgen.

Mkb-ondernemers

Mkb-ondernemers zijn ondernemers met een midden- en kleinbedrijf (mkb). Bijvoorbeeld een buurtwinkel of lokaal restaurant. Deze kleine en middelgrote bedrijven zijn belangrijk voor het creëren van banen. En ze helpen de economie groeien. 

Voortgang MKB-toetsen

Met de MKB-toets kunnen mkb-ondernemers tijdens een panel in een vroeg stadium aangeven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. En of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Het doel is om de regeldruk voor mkb-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. 

De helft van de uitgevoerde MKB-toetsen heeft invloed gehad op de wet- en regelgeving. De MKB-toets wordt steeds vaker uitgevoerd.