MKB-toets

MKB-ondernemers praten al in een vroeg stadium mee over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het MKB kunnen hebben. In een panel geven de ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Dit heet de MKB-toets. Het doel is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Voordelen van de MKB-toets

  • Doordat MKB-ondernemers al in een vroeg stadium meepraten, kunnen hun adviezen nog tot aanpassingen in de nieuwe wetten en regels leiden. 
  • Als de nieuwe wetten en regels bijna af zijn, is er nog een internetconsultatie. De adviezen van de MKB-ondernemers zijn dan al meegenomen. Zo is er geen overlap.

Voortgang MKB-toetsen

Voortgang MKB-toetsen Status 1 april 2020
Aantal MKB-toetsen
Uitgevoerd20
Nog te starten11
Brontabel als csv (55 bytes)

Overzicht MKB-toetsen - status 1 april 2020

Overzicht MKB-toetsen 

Naam wet

Ministerie

Status                

Factuurverplichting thuiskopieheffing

J&V

Gerealiseerd

Contractsvrijheid Winkeltijdenwet

EZK

Gerealiseerd

Berekeningsmethode Terugverdientijd methodiek Energie besparende maatregelen

EZK

Gerealiseerd

Aanpassing Werkkostenregeling

FIN 

Gerealiseerd

Warenwetbesluit Meel en Brood

VWS

Gerealiseerd

Afschaffen doelgroepverklaring  Loonkostenvoordeel

SZW

Gerealiseerd

Herziening EVOA-verordening

IenW

Gerealiseerd

Modernisering personenvennootschappen

J&V

Gerealiseerd

Subsidieregeling abortusklinieken

VWS

Gerealiseerd

Discriminatievrije werving en selectie

SZW

Gerealiseerd

Leeftijdsverificatie in drank- en horecawet  online verkoop van alcoholhoudende drank

VWS

Gerealiseerd

Wet private buitengerechtelijke incassomarkt

J&V

Gerealiseerd

Certificering gasverbrandingsinstallaties

BZK

Gerealiseerd

Bouwregelgeving

BZK

Gerealiseerd

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

BZK

Gerealiseerd

Minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

SZW

Gerealiseerd

Stimuleringsregeling Leven lang ontwikkelen in het MKB/SLIM

SZW

Gerealiseerd

Bestuursrechtelijk aanpak online seksueel kindermisbruik

J&V

Gerealiseerd

Wetgeving Gedeeltelijk Vuurwerkverbod

IenW

Gerealiseerd

Jaarverantwoordingsplicht zorgaanbieders

VWS

Gerealiseerd

Vereenvoudiging Rijksoctroowet voor mkb

EZK

Voorgenomen

Energiewetgeving

EZK

Voorgenomen

Single Use plastics richtlijn

IenW

Voorgenomen

Faillissementswetgeving

J&V

Voorgenomen

ZZP Webmodule voor opdrachtgevers

FIN

Voorgenomen

Uitwerking van de maatregel om betalingen met het € 500 biljet in te perken

FIN 

Voorgenomen

Implementatie Europese verordening (de cybersecurity act)

EZK

Voorgenomen

Concept-regeling Tarieven Transportsectoren

IenW

Voorgenomen

Eigenrisicodragerschap WGA

SZW

Voorgenomen

AmvB Wet Toetreding Zorgaanbieders

VWS

Voorgenomen

Normering werkgerelateerd personenvervoer

IenW

Voorgenomen