MKB-toets

MKB-ondernemers praten al in een vroeg stadium mee over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het MKB kunnen hebben. In een panel geven de ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Dit heet de MKB-toets. Het doel is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Voordelen van de MKB-toets

  • Doordat MKB-ondernemers al in een vroeg stadium meepraten, kunnen hun adviezen nog tot aanpassingen in de nieuwe wetten en regels leiden. 
  • Als de nieuwe wetten en regels bijna af zijn, is er nog een internetconsultatie. De adviezen van de MKB-ondernemers zijn dan al meegenomen. Zo is er geen overlap.

Overzicht MKB-toetsen

Overzicht MKB-toetsen
MKB-toets Ministerie Datum Status

Thuiskopieheffing

Justitie en Veiligheid 17-05-2018 Uitgevoerd
Winkeltijden Economische Zaken en Klimaat 06-06-2018 Uitgevoerd

Berekeningsmethode Terugverdientijdmethodiek Energiebesparende maatregelen

Economische Zaken en Klimaat 30-11-2018 Uitgevoerd

Aanpassing Werkkostenregeling

Financiën 10-12-2018 Uitgevoerd
Warenwetbesluit Meel en Brood Volksgezondheid, Welzijn en Sport 07-01-2019 Uitgevoerd

Afschaffen doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel (LKV)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 16-01-2019 Uitgevoerd
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschap Justitie en Veiligheid Nog niet bekend In voorbereiding
ZZP’er die wel of niet als werknemer gezien moet worden Financiën/ Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nog niet bekend In voorbereiding