Internationale maatregelen tegen regeldruk ondernemers

De Europese Commissie neemt maatregelen om de kwaliteit van de regelgeving in Europa te verbeteren. En om regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Maatregelen betere regelgeving

De Europese Commissie wil de kwaliteit van de regelgeving in Europa verbeteren. En de regeldruk voor ondernemers verminderen. Dit doet de Europese Commissie met name door:

  • de manier waarop nieuwe regelgeving tot stand komt te verbeteren;
  • de manier waarop nieuwe regelgeving wordt geëvalueerd te verbeteren;
  • concrete knelpunten in bestaande regelgeving aan te pakken.

Fit for Future Platform adviseert over EU-regelgeving

Het Fit for Future Platform adviseert de Europese Commissie over regeldruk en knelpunten in bestaande EU-regelgeving. Het advies is op basis van input van nationale overheden en stakeholders. Het platform kijkt vooral of de doelen van de Europese wet- en regelgeving zo efficiënt mogelijk worden bereikt.

Kabinet beoordeelt nieuwe voorstellen van Europese Commissie

Het kabinet stelt voor nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie een BNC-fiche op. Dit staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Het BNC-fiche bestaat uit een korte samenvatting van het voorstel en het Nederlandse standpunt hierop. Daarnaast worden onder andere mogelijke regeldrukeffecten voor de Nederlandse samenleving genoemd.

Consultaties voor nieuwe Europese regelgeving

Om de kwaliteit van nieuwe EU-regelgeving te verbeteren, is het belangrijk dat er vanuit de samenleving wordt meegepraat over voorstellen voor regelgeving. Daarom biedt de Europese Commissie de gelegenheid aan, voor iedereen die dat wil, om deel te nemen aan consultaties over nieuwe voorgenomen regelgeving. Ook suggesties voor het verminderen van de regeldruk kunnen worden ingediend op de website van de Europese Commissie.