Aanpakken regeldruk life events bedrijven

Net als bij de mens bestaat ook het leven van een bedrijf uit belangrijke levensgebeurtenissen. Denk hierbij aan het beginnen van een bedrijf, het kopen van een gebouw of het aannemen van personeel. De overheid noemt dit life events. Veel bedrijven ervaren regeldruk rond deze life events. De overheid wil deze regeldruk aanpakken.

Kern aanpak regeldruk life events

De aanpak van de regeldruk rond de life events heeft als doel het:

 • oplossen van problemen die ontstaan door wetten en regels;
 • oplossen van problemen in het uitvoeren van wetten en regels;
 • verbeteren van de communicatie naar en behandeling van ondernemers;
 • aanpassen van bestaande communicatiemiddelen, zoals MijnOverheid;
 • maken van betere afspraken tussen overheden.

Keuze van life-events

3 voorwaarden bepalen welke life events in aanmerking komen voor een onderzoek:

 • Komt het life event vaak voor?
 • Zijn daarbij meerdere uitvoeringsorganisaties betrokken?
 • Is er een duidelijke maatschappelijke of politieke wens voor een oplossing voor de regeldruk?

Voorbeelden aanpak regeldruk life events

Hieronder vindt u voorbeelden van reeds afgeronde en actuele onderzoeken naar life events. 

Aannemen personeel met arbeidshandicap

Eind 2017 heeft er een proef gedraaid rond het onderwerp ‘het aannemen van personeel met arbeidshandicap’. Tijdens deze proef volgden de onderzoekers  een aantal ondernemers die iemand met een arbeidshandicap wilden aannemen. De onderzoekers hebben vooral gekeken naar alle stappen die de ondernemers hierbij moesten volgen.

Dat er zeker verbetering mogelijk is, blijkt wel uit de adviezen:

 • maak aanvraagprocedures makkelijker en digitaal;
 • verbeter de communicatie van gemeenten en het UWV naar ondernemers;
 • zorg voor een makkelijkere manier om de loonwaarde te bepalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt de adviezen samen met betrokken partijen op.

Actuele life events

 • Internationaal zakendoen buiten de EU

Er loopt een onderzoek naar Nederlandse MKB-ondernemers die zakendoen met landen buiten de EU. De ondernemers komen uit drie sectoren: groente en fruit, bewerkte levensmiddelen en elektronica. Deskundigen onderzoeken de ervaringen van de ondernemers en bepalen of er punten ter verbetering zijn.

 • Internationaal zakendoen binnen de EU

In dit onderzoek staan ondernemers centraal die exporteren naar Duitsland, België, Frankrijk en Polen. De onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar de volgende problemen:

 • problemen die ontstaan doordat de landen verschillende wetten en regels hebben;
 • problemen die te maken hebben met communicatie naar ondernemers;
 • problemen door regels die horen bij een interne markt.

De adviezen uit dit onderzoek worden gebruikt voor voorstellen voor verbeteringen in de Europese interne markt. Dit zal gebeuren als er een nieuwe Europese Commissie is na de Europese verkiezingen in mei 2019.