Aanpakken regeldruk life events bedrijven

Veel bedrijven ervaren regeldruk rond belangrijke levensgebeurtenissen (life events) binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld bij de start van het bedrijf, de aankoop van een gebouw of het aannemen van personeel. De Rijksoverheid zoekt met bedrijven naar oplossingen hiervoor.

Problemen door wetten en regels aanpakken

Het aanpakken van de regeldruk rond life events binnen bedrijven heeft als doel:

  • problemen oplossen die ontstaan door wetten en regels;
  • problemen oplossen in het uitvoeren van wetten en regels;
  • de communicatie naar en behandeling van ondernemers verbeteren;
  • aanpassen van bestaande communicatiemiddelen, zoals MijnOverheid;
  • betere afspraken tussen overheden maken.

Belangrijke momenten in bedrijf eenvoudiger maken

Om een oplossing te vinden voor het verminderen van regeldruk, zijn verschillende levensgebeurtenissen binnen een bedrijf onderzocht. Bijvoorbeeld duurzaam ondernemen. En de start van een bedrijf. Dankzij deze onderzoeken kunnen bijvoorbeeld processen die veel tijd kosten vereenvoudigd worden. En informatievoorziening vanuit de overheid worden verbeterd.