Aanpakken regeldruk life events bedrijven

Veel bedrijven ervaren regeldruk rond ‘life events’: de start van het bedrijf, aankoop van een gebouw of aannemen van personeel. De Rijksoverheid zoekt met bedrijven naar oplossingen hiervoor.

Doel aanpak regeldruk life events

De aanpak van de regeldruk rond de life events heeft als doel het:

 • oplossen van problemen die ontstaan door wetten en regels;
 • oplossen van problemen in het uitvoeren van wetten en regels;
 • verbeteren van de communicatie naar en behandeling van ondernemers;
 • aanpassen van bestaande communicatiemiddelen, zoals MijnOverheid;
 • maken van betere afspraken tussen overheden.

Voorbeelden aanpak regeldruk life events

 • Aannemen personeel met arbeidshandicap
  Een pilot over het aannemen van personeel met arbeidshandicap leidde tot de volgende adviezen:
  • eenvoudigere, digitale aanvraagprocedures;
  • betere communicatie van gemeenten en het UWV naar ondernemers;
  • makkelijkere manier om de loonwaarde te bepalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan deze adviezen, samen met betrokken partijen.