Aanpak regeldruk per bedrijfssector

De Rijksoverheid probeert problemen met onnodige wetten en regels samen met bedrijfssectoren op te lossen. Daarvoor maakt het kabinet een aanpak op maat met de bedrijfssectoren.

Maatwerkaanpak voor regeldruk in bedrijfssector

De Rijksoverheid overlegt met vertegenwoordigers uit een bedrijfssector om regeldruk te verminderen. Op dit moment loopt er een maatwerktraject met de winkelsector en met de metaalsector.

Maatwerkaanpak regeldruk winkelsector

In 2018 startte de Rijksoverheid samen met de winkelsector een maatwerktraject. Het kabinet heeft daarbij gesproken met brancheorganisaties van onder meer:

  • kappers;
  • slagers;
  • bakkers;
  • schoenmakers;
  • bloemisten.

In het Adviesrapport maatwerkaanpak winkelambachten 2.0 staan de grootste knelpunten en oplossingen. Inmiddels is voor 12 knelpunten een oplossing gevonden. Meer informatie vindt u in het Overzicht status acties maatwerkaanpakken regeldruk..

Maatwerkaanpak regeldruk metaalsector

Het kabinet werkt ook met de metaalsector een maatwerkaanpak uit. Sinds 2019 overlegt het kabinet hierover met gesprekspartners uit de sector. Dat zijn onder meer:

  • Koninklijke Metaalunie;
  • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION);
  • Branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI);
  • Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechnieken en Industrie en Interne Transport (FEDECOM).

Ook bij deze maatwerkaanpak werkt het kabinet samen met de sector gewerkt aan oplossingen voor enkele knelpunten. Meer informatie vindt u in het Overzicht status acties maatwerkaanpakken regeldruk.