Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven

Een hele bedrijfssector kan last hebben van regeldruk. Bedrijven uit die sector lopen dan allemaal tegen onnodige wetten en regels aan. De Rijksoverheid probeert deze problemen op te lossen in overleg met de betreffende bedrijfssector. Het  gaat over regeldruk vanuit alle overheden, maar ook over regeldruk vanuit de sector zelf. Dit wordt de maatwerkaanpak genoemd.

Hoe werkt de maatwerkaanpak?

De Rijksoverheid gaat in overleg met vertegenwoordigers uit een bedrijfssector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de winkelsector of de metaalsector. De maatwerkaanpak kenmerkt zich door een aanpak in verschillende fasen.

  • eerste fase: herkenning en analyse van de problemen;
  • tweede fase: nadenken over oplossingen;
  • derde fase: via een plan van aanpak gezamenlijk oplossingen doorvoeren;

Voorbeelden maatwerkaanpak

Op dit moment zijn er twee maatwerktrajecten. Eentje in de winkelsector en de andere in de metaal.

Maatwerkaanpak winkelsector

Halverwege 2018 is een maatwerktraject voor de winkelsector gestart. De overheid heeft samen met de brancheorganisaties van de kappers, de slagers, de bakkers, de schoenmakers en de bloemisten om tafel gezeten. Intussen zijn de grootste problemen bekend. Net als de oplossingen. Deze staan in het actieprogramma maatwerkaanpak winkelambachten 2.0. De oplossingen uit het actieprogramma worden nu opgepakt.

Voorbeelden van problemen met regeldruk in de winkelsector:

  • Het grote aantal regels voor privacy
  • De regels rond voedselhygiëne door uitbreiding van de hygiënecode.
  • De administratieve druk bij de aanvraag van subsidie voor praktijkleren.  

Maatwerkaanpak metaal

Begin 2019 is de maatwerkpak voor de metaalsector gestart. De overheid zit hiervoor met enkele onderdelen uit de metaalsector om tafel. Gesprekspartners zijn:

  • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
  • De Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)
  • De branchevereniging voor mechanisatie techniek (Fedecom)

De eerste herkenningsfase van de grootste problemen rond regeldruk is bijna afgerond. De volgende stap is dat er in overleg met de verschillende overheden oplossingen voor deze problemen komen.