Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven

De Rijksoverheid wil de regels vereenvoudigen of afschaffen in nauwe samenwerking met ondernemers. Zo kunnen de problemen die ondernemers hebben met overheidsregels op maat worden aangepakt.

Aanpak op maat regeldruk ondernemers

In de maatwerkaanpak regeldruk bespreekt de overheid samen met het bedrijfsleven de problemen. Ook bespreken ze de oplossingen daarvoor. Regeldruk vanuit alle overheidsorganisaties komt aan de orde. Dus ook procedures en werkwijze van gemeenten, inspecties of de Belastingdienst. Eind 2017 moeten de knelpunten zijn opgelost.

Voorbeelden maatwerkaanpak

De aanpak op maat van regeldruk bij bedrijven heeft onder meer geleid tot de volgende oplossingen:

 • De gemeente Amsterdam heeft de uren verruimd voor bevoorrading van winkels door vrachtwagens. Dat scheelt transportbedrijven tijd en winkels krijgen sneller nieuwe voorraden.
 • Met een app blijven ondernemers makkelijk op de hoogte van regelgeving voor gevaarlijke stoffen.
 • De overheid heeft een aantal regels en procedures voor bouwvergunningen geschrapt. Bijvoorbeeld voor vergunningen voor eigenbouw, studentenhuisvesting en ouderenhuisvesting (mantelwoningen).

Maatwerkaanpak in 11 sectoren

De maatwerkaanpak loopt inmiddels in de volgende bedrijfstakken:

 • agrofood (waaronder agrarische ondernemers en voedselproducenten);
 • banken;
 • bouw;
 • chemie;
 • gastvrijheidseconomie;
 • kinderopvang;
 • life sciences & health;
 • logistiek;
 • metaal;
 • winkelambacht;
 • zorg.

Meer informatie staat in de brochure Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven.

Documenten