Aanpak regeldruk per bedrijfssector

De Rijksoverheid wil de regeldruk per sector verminderen. Zo kunnen bedrijven binnen de sectoren tijd en geld besparen. Met MKB-indicatorbedrijvenonderzoeken worden onder andere problemen in kaart gebracht.

Sectoren voor het MKB-indicatorbedrijvenonderzoek

Om de regeldruk binnen sectoren te kunnen verminderen, zijn er MKB-indicatorbedrijvenonderzoeken gedaan. Voor 6 sectoren is een analyse gemaakt van de verplichtingen die midden- en klein bedrijven (mkb) raken. En welke kosten en problemen men maakt en ervaart bij het voldoen aan die verplichtingen. Het gaat om de sectoren:

  • winkelambacht (de kapsalon);
  • horeca (het hotel met restaurant);
  • retail (de modewinkel);
  • metaal (de metaalbewerker);
  • bouw (de aannemer);
  • voedingsmiddelenindustrie (de vleeswarenproducent).

Uit de analyses blijkt welke situaties voor teveel regeldruk zorgen. In de bouw vinden ondernemers het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel bijvoorbeeld duur en slecht werkbaar. En retail-ondernemers ervaren hetzelfde bij het bijhouden van ziekteverzuim.

Regeldruk verminderen

De resultaten van de MKB-indicatorbedrijvenonderzoeken worden gebruikt om een reductieprogramma per onderzochte sector te ontwikkelen. Daarin werkt het kabinet samen met brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties om de regeldruk voor bedrijven aan te pakken.