De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame economie. Dit is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. De overheid geeft bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers die duurzame producten maken. Of sluit ‘green deals’ met bedrijven. Dit zijn afspraken over duurzame bedrijfsvoering. De overheid geeft ondersteuning aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Bijvoorbeeld met kennis via de website MVO Nederland.