De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame economie. Dit is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. De overheid geeft bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers die duurzame producten maken. Of sluit ‘green deals’ met bedrijven. Dit zijn afspraken over duurzame bedrijfsvoering. De overheid geeft ondersteuning aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Bijvoorbeeld met kennis via de website MVO Nederland.

Video minister Kamp, minister Schultz van Haegen en minister Ploumen over innoveren en investeren


Veel innovaties komen van Nederlandse onderzoekers en ondernemers.
Van nierdialyse en Booking.com tot microchip-machines van ASML.
Deze innovaties versterken onze economie.
Ondernemers bedenken ook oplossingen voor wereldwijde problemen als voedseltekorten en wateroverlast.
Onze kennis van water is een van onze belangrijkste exportproducten.
Overal ter wereld zorgen Nederlanders voor droge voeten.
En ook zelf moeten we daarop blijven letten.
Daarom investeren we ieder jaar ruim één miljard euro in onze waterveiligheid en zorgen we voor voldoende zoet water.
Een derde van ons inkomen verdienen we in het buitenland.
Daarom gaan we verder met handelsmissies helpen we ondernemers in het buitenland vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.
Dat doen we door het verminderen van handelsbarrières.
Dat is goed voor banen hier én voor banen daar.
Infrastructuur maakt alles mogelijk.
Mensen en goederen moeten snel op hun plek van bestemming komen.
Daarom investeren we ook in 2015 fors in onze wegen, het spoor en onze vaarwegen.
En in ondernemerschap en innovatie. Door kredieten te verruimen en innovatieve mkb'ers een steun in de rug te geven en te helpen bij internationalisering.
Zo helpt het kabinet, samen met ondernemers, Nederland vooruit.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)