Hoe kan ik mijn duurzame initiatief voor een Green Deal aanmelden?

U kunt uw duurzame idee of plan aanmelden voor een Green Deal. Dit kan het hele jaar door. U kunt dit doen als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid. Neem telefonisch contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarna krijgt u via RVO.nl een link naar een formulier waarmee u uw idee of plan aanmeldt.

Contact met RVO.nl over uw duurzame idee of plan

Heeft u een duurzaam idee? Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, klimaat, voedsel. Of mobiliteit, energie, bouw en biobased economy? En wilt u verkennen of het zinvol is om uw plan voor een Green Deal aan te melden? Neem dan contact op met RVO: 088-0424242. Vervolgens komt u in een keuzemenu terecht: kies 6 en vervolgens 2. Geef hierna aan dat het om een Green Deal gaat.

Eventueel kunt u uw belangstelling of vraag ook aangeven op een contactformulier van RVO.nl. Vermeld ook dan dat het om een Green Deal gaat. RVO neemt dan binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Formulier voor aanmelding van duurzaam idee of plan

Wilt u na het contact uw idee of plan aanmelden? Dan krijgt u van RVO een formulier. Na inzending van het ingevulde aanmeldformulier krijgt u  binnen 6 weken  antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Uitgangspunten Green Deal

Bij de aanmeldingen voor de Green Deal, hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Het plan heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • Het plan zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei ('groene groei').
  • Het plan is rendabel of zal dat aantoonbaar in de toekomst moeten zijn.
  • Het plan is inspirerend. Andere sectoren of regio's kunnen het idee of plan eenvoudig navolgen.
  • Het plan ondervindt belemmeringen bij de realisatie. En de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen.
  • Het plan heeft snel resultaat. Bij voorkeur binnen 3 jaar.
  • Het plan heeft een aantoonbare, toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere, vergelijkbare deals.
  • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.
  • Het plan is technisch uitvoerbaar.