Green Deal aanpak

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan.

Afspraken met Rijk over duurzaamheid

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.

Rol van Rijk bij Green Deals

In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De overheid helpt op verschillende manieren:

  • Het Rijk kan zich inzetten om wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kan het Rijk bijvoorbeeld de administratieve lasten voor bedrijven terugdringen.
  • Soms treedt de Rijksoverheid op als bemiddelaar. Bijvoorbeeld om organisaties bij elkaar te brengen of onderhandelingen vlot te trekken.
  • De Rijksoverheid kan bedrijven helpen om nieuwe markten voor duurzame technologie te ontginnen. Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen om buitenlandse markten te betreden ('groene handelsmissies').

Green Deal aanmelden

U kunt op elk moment een initiatief aanmelden voor een Green Deal met de Rijksoverheid. Dat kan door contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorbeelden Green Deals

Voorbeelden van Green Deals staan op de site www.greendeals.nl. Sinds de start in 2011 zijn meer dan 200 Green Deals afgesloten. Van elke deal is er een factsheet. Hierin staat wat de deal inhoudt en welke afspraken er zijn.