Overheid steunt groene groei economie

De Rijksoverheid kiest voor duurzame economische groei. Dit heet ook wel 'groene groei'. Hierbij gaat economische groei niet ten koste van het milieu.

Groene groei biedt kansen

De Rijksoverheid wil de samenleving verduurzamen en tegelijkertijd de economie versterken. Bedrijven vergroten de Nederlandse welvaart en versterken hun concurrentiepositie door duurzame oplossingen te bedenken.

Duurzame vernieuwingen leveren geld en banen op. Daarom gaan economie en milieu volgens de Rijksoverheid goed samen.

Rijksoverheid ondersteunt duurzame vernieuwingen

De Rijksoverheid ondersteunt duurzame economische groei met verschillende subsidieregelingen voor ondernemers. De subsidies voor duurzaam ondernemen staan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl).

Monitor Duurzaam Nederland

De periodiek verschijnende Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft recente cijfers met betrekking tot de duurzaamheid in Nederland.