Biobased economy: biomassa als grondstof

In een biobased economy is biomassa de grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van biomassa, onder meer met subsidies.

Toepassingen van biomassa

Biomassa bestaat uit planten(resten), algen of vleesafval. Het is een goede grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. Voorbeelden zijn:

Biomassa en het milieu

Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig. Zoals olie, steenkool en aardgas. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgas. Ook zijn producten uit biomassa makkelijker biologisch afbreekbaar te maken.

Biomassa niet altijd duurzaam

De productie van biomassa is niet per definitie duurzaam. Sommige landen kappen stukken oerwoud om plaats te maken voor palmolieplantages. Ook kan de verbouw van gewassen voor bepaalde toepassingen concurreren met de productie van gewassen voor voedsel. Daarom pleit Nederland binnen de Europese Unie (EU) voor wettelijke normen voor de productie van biomassa. Zulke normen bestaan al voor biobrandstoffen.

Wegnemen drempels wet- en regelgeving productie biomassa

De Rijksoverheid ondersteunt de ontwikkeling van de biobased economy. Onder meer met de volgende maatregelen:

  • Bedrijven mogen veel soorten afval gebruiken om (via vergisting) energie op te wekken. Het gaat om 80 nieuwe afvalsoorten, waaronder groente- en aardappelresten.
  • Ondernemers hebben geen vergunning nodig om grote hoeveelheden snoeihout op te slaan.
  • Kleine producenten van groen gas kunnen subsidies voor duurzame energie aanvragen.

Meer voorbeelden van wet- en regelgeving  staan in het rapport Botsende Belangen in de BBE.

Stimuleren onderzoek en ontwikkeling

Bedrijfsleven en Rijksoverheid investeren samen in de biobased economy. Dat doen zij met investeringen van honderden miljoenen euro's in onderzoek en ontwikkeling. Deze afspraak ligt vast in een innovatiecontract biobased economy. Een actie hieruit is de oprichting van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy. Hierin werken wetenschappers en ondernemers samen aan onderzoek.