Samenvatting Innovatiecontract Topsector Thema Biobased Economy

In deze kennis- en innovatieagenda geven bedrijven en kennisinstellingen uit Topsector Thema Biobased Economy hun inhoudelijke ambitie aan en wordt hun inzet voor de uitwerking van deze inhoudelijke agenda uitgewerkt.