Biobrandstoffen

In 2020 bestaat minimaal 10% van de brandstof in het vervoer uit alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Dit hebben de landen van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken.

Soorten biobrandstof

Biobrandstof is een verzamelnaam voor brandstoffen die zijn gemaakt uit biomassa. Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld biodiesel, bio-ethanol, biogas of bio-butanol.

Biobrandstoffen worden gemaakt uit plantaardig materiaal of afval:

  • Biobrandstoffen uit plantaardig materiaal

    De meeste biobrandstoffen zijn van plantaardig materiaal zoals palmolie, koolzaad, suikerriet, maïs en graan. Dit materiaal komt vaak uit tropische landen. De productie kan ten koste gaan van landbouwgrond voor voedselgewassen.
  • Biobrandstoffen uit afval

    Het is ook mogelijk biobrandstoffen te maken uit afval. Bijvoorbeeld uit afval van veevoer, afgedankt frituurvet, houtsnippers of algen. Hiervoor is geen extra landbouwgrond nodig.

Regels duurzaamheid biobrandstoffen

De Europese Unie wil dat producenten duurzame en verantwoorde biobrandstof leveren. Dit staat in de Europese richtlijn hernieuwbare energie (pdf, 1,3 MB). Daarom hanteert de Rijksoverheid voor de import van biobrandstoffen de volgende eisen:

  • Boeren mogen geen biobrandstofgewassen verbouwen in gebieden met een grote biodiversiteit. Bijvoorbeeld in een regenwoud of een beschermd natuurgebied.
  • Boeren mogen geen veengebieden ontwateren om biomassa op te verbouwen.
  • Boeren mogen geen biobrandstofgewassen verbouwen in gebieden die veel CO2 vasthouden. Bijvoorbeeld oerbossen, veengebieden en graslanden.
  • Bij de productie van de biomassa mag niet te veel CO2 vrijkomen. De productieketen betekent: vanaf het aanplanten van gewassen tot de verbranding in de auto. In 2018 moet de CO2-uitstoot van biobrandstof minstens 60% lager zijn dan van fossiele brandstof.

Stapsgewijs meer biobrandstof

De EU-landen hebben afgesproken dat in 2020 minimaal 10% van de brandstof uit alternatieve brandstoffen bestaat.

Bedrijven die brandstof leveren aan tankstations mengen daarom kleine percentages biobrandstof door benzine of diesel. Sommige luchtvaartmaatschappijen voeren al vluchten uit op biokerosine. Dat is gemaakt van plantaardig of dierlijk materiaal (zoals dierlijk vet).

Brandstofleveranciers moeten biobrandstoffen leveren

Brandstofleveranciers moeten elk jaar een bepaalde hoeveelheid biobrandstoffen op de markt brengen. Sinds 2015 geven ze aan hoeveel biobrandstoffen zij hebben bijgemengd en hoeveel elektriciteit zij hebben geleverd aan het wegvervoer. Dit komt in het Register Energie voor Vervoer van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Hiervoor ontvangen brandstofleveranciers Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) op hun rekening. Bedrijven kunnen ook HBE’s kopen om aan hun jaarlijkse verplichting te voldoen. De jaarlijkse verplichting is per jaar vastgelegd in het Besluit energie vervoer.

Certificering van duurzame bio-energie

Producenten van duurzame bio-energie kunnen hun product laten certificeren. Hiervoor kunnen ze zich aansluiten bij certificeringssystemen van de Europese Commissie. Deze producenten krijgen dan een groen label, vergelijkbaar met dat van duurzaam hout.