Een gezonde natuur is belangrijk voor maatschappelijk welzijn en voor de economie. Daarom wil de overheid de Nederlandse natuur behouden en versterken. Wereldwijd verslechtert de biodiversiteit. Het aantal verschillende soorten dieren, planten en micro-organismen neemt af. De overheid wil daarom de biodiversiteit nationaal en internationaal behouden. Ook wil de overheid de natuur en biodiversiteit waar mogelijk herstellen. En toezien op duurzaam gebruik ervan.