De wolf terug in Nederland

Sinds 2015 is de wolf terug in Nederland. De komst van dit beschermde roofdier zorgt voor vragen en soms dilemma’s. De Nederlandse maatschappij zoekt naar manieren om mens en wolf met elkaar te laten samenleven.

Wennen aan de wolf

De terugkeer van de wolf in Nederland roept verschillende reacties en emoties op. Zo vragen sommigen zich af of er in Nederland wel genoeg ruimte is voor de wolf, hoe je vee en dieren die op het erf leven, zoals schapen, geiten, jonge paarden en runderen, kunt beschermen. En wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Anderen wijzen op de voordelen van de wolf voor de natuur. Zo zorgt zijn aanwezigheid voor een gezondere populatie reeën, wilde zwijnen en edelherten.

Overheid: samenleven met de wolf

Het beleid van de overheid is erop gericht om mens en wolf met elkaar te laten samenleven. Denk aan:

  • maatregelen stimuleren om vee en dieren die op het erf leven te beschermen.
  • mensen informeren wat te doen als ze een wolf tegenkomen.
  • de wolvenpopulatie goed in de gaten houden.

Provinciale afspraken over terugkeer wolf

De provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de wolf en het beleid hierover. In 2019 hebben de 12 provincies in het interprovinciaal wolvenplan afgesproken hoe zij omgaan met wolven in Nederland. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen of beperken van schade door wolven, de afhandeling van schade door wolven en het monitoren van de wolvenpopulatie. De provincies werken aan de actualisatie van het wolvenplan. De afspraken uit het huidige wolvenplan blijven van kracht totdat het nieuwe plan er is.

Maatschappelijke dialoog over wolf

In 2023 wil de Rijksoverheid een maatschappelijke dialoog starten over hoe mensen en wolven samen kunnen leven. Onderwerpen van gesprek zullen zijn:

  • angstgevoelens van mensen voor de wolf;
  • positie van de wolf in de Nederlandse natuur;
  • bescherming van vee en dieren die op het erf leven tegen de wolf.

De uitkomsten van de dialoog kunnen leiden tot aanscherping van beleid.

Rapporten over draagvlak voor terugkeer wolf

Veelgestelde vragen over de wolf