Beschermde natuurgebieden

Nederland heeft verschillende beschermde natuurgebieden, zoals het waddengebied. Verschillende wetten en regels beschermen deze gebieden. 

Overzicht beschermde natuurgebieden

Wilt u weten of een bepaald gebied behoort tot Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland? Of wilt u weten welke Nationale Landschappen er zijn in Nederland? In de Gebiedendatabase vindt u alle informatie over de beschermde natuurgebieden.

Nationale Parken

Een Nationaal Park is een aaneengesloten natuurgebied van minimaal 1.000 hectare met bijzondere planten en dieren. Er zijn 20 Nationale parken in Nederland. Deze behoren tot het Natuurnetwerk Nederland.

Nationale Landschappen

Nederland heeft 20 Nationale Landschappen. Elk met z'n eigen  unieke combinatie van cultureel erfgoed en natuur. Mensen leven, werken en recreëren in Nationale Landschappen.

Bescherming bossen

Ongeveer 10% (360.000 hectare) van Nederland bestaat uit bos. De Wet natuurbescherming beschermt deze bossen.

Bescherming wetlands

Nederland heeft in totaal ruim 1.000.000 hectare aan wetlands, zoals moerassen, vennen en veen- of plasgebieden. Voorbeelden hiervan zijn de Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Biesbosch. Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Het zijn ook Natura 2000-gebied en daardoor beschermd door de Wet natuurbescherming.

Bescherming Waddenzee

De natuur in het waddengebied wordt beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Ook gelden er de Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) en de Kaderrichtlijn Water. Verder is de Waddenzee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied staat ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. En de duinen van de eilanden Texel en Schiermonnikoog zijn aangewezen als Nationaal Park.

Bescherming Noordzee

De Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan zijn Natura 2000-gebied. De Wet natuurbescherming beschermt deze natuurgebieden. Daarnaast behoort het gehele Nederlandse deel van de Noordzee tot het Natuurnetwerk Nederland. 

Kabinet Rutte III: 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee

Het kabinet wil 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert. Hierdoor is er betere bescherming van de natuurgebieden en beter visbeheer. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.