Internationale bescherming biodiversiteit

Internationaal zijn er afspraken tussen landen over het behoud en duurzaam gebruik van planten, dieren en micro-organismen. En over een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten uit biodiversiteit.

Doelen voor biodiversiteit wereldwijd

De belangrijkste afspraken voor behoud en versterking van natuur en diersoorten staan in het Biodiversiteitsverdrag (CBD). In november 2020 kwamen landen samen tijdens de Conference of the Parties (COP) in China. Daar spraken ze opnieuw over doelen om biodiversiteit wereldwijd te versterken.

Wereldwijde afspraken over biodiversiteit

Landen van over de hele wereld hebben afspraken met elkaar gemaakt om biodiversiteit te beschermen. Bijvoorbeeld:

  • het CITES-verdrag: regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten;
  • de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC): afspraken over regels voor de walvisvaart.
  • De Bern Conventie: voor het behoud van (met name bedreigde) wilde dier- en plantensoorten. Op basis van het Verdrag van Bern stellen landen Rode lijsten op.

Europese afspraken over biodiversiteit

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de uitwerking van wereldwijde verdragen. Bijvoorbeeld: