Internationale bescherming biodiversiteit

Internationaal zijn er afspraken tussen landen over het behoud en duurzaam gebruik van planten, dieren en micro-organismen. En over een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten uit biodiversiteit.

Doelen biodiversiteit

De doelen van het biodiversiteitsbeleid in Europa en de wereld zijn:

  • Verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2020 stoppen.
  • Versterking van Natura 2000 met betere bescherming van natuur in de Europese Unie (EU).
  • Compensatie van verlies van biodiversiteit. Bijvoorbeeld door ontwikkeling van nieuwe natuur.

Internationale afspraken biodiversiteit

De belangrijkste afspraken voor behoud en versterking van natuur en diersoorten staan in het Biodiversiteitsverdrag (CBD). En in verschillende andere overeenkomsten:

Eerlijk gebruik planten, dieren

Planten en dieren worden onder meer gebruikt voor geneesmiddelen, cosmetica en in de landbouw. Onderzoek en gebruik van deze genetische bronnen kan kennis of winst opleveren. Over de verdeling daarvan zijn internationale afspraken gemaakt. Zodat het land waar de planten en dieren vandaan komen ook daarvan kan profiteren. Bijvoorbeeld als een plant de basis levert voor een succesvol medicijn.

Afspraken over het gebruik en het eerlijk verdelen van de voordelen uit genetische bronnen staan in het Nagoya-protocol.