Afspraken over handel in beschermde planten en dieren (CITES)

Er zijn internationale regels voor handel in bedreigde plantensoorten en diersoorten. Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het CITES-verdrag.

CITES-verdrag

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Doel van het CITES-verdrag is voorkomen dat een soort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. 

Voor sommige beschermde soorten is de handel verboden. In andere gevallen is een CITES-vergunning nodig. Dit geldt ook voor de producten ervan. Op de CITES-soortenlijst staat welke dier- en plantensoorten onder de bescherming van CITES vallen.

Hoe is de handel in beschermde dieren en planten geregeld?

CITES: Hoe regelen wij de handel in internationaal
beschermde dier- en plantensoorten?

Over de hele wereld zijn bijzondere planten en dieren te vinden.
Maar als iedereen daar zomaar internationaal in kan handelen, nemen
bijzondere soorten af in het wild...of sterven ze zelfs uit.
Daarom is er CITES - een verdrag tussen 182 landen. Hiermee reguleren zij
samen de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten én in
producten daarvan, zoals kaviaar en reptielenleer.
Soms zijn er voor handel vergunningen nodig...en soms is het gewoon
verboden.
Alleen door samenwerking is CITES effectief.
Zo is CITES uitgewerkt in Europese wetgeving.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhandelt
internationaal over het juiste beschermingsniveau van dieren en planten.
Ook coördineert het ministerie CITES beleid. In Nederland, inclusief
Caribisch Nederland. Die coördinatie is nodig, omdat er verschillende
overheidsinstanties actief zijn op CITES.
Zo verstrekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland CITES
vergunningen...en handelt zij administratieve overtredingen af.
De douane controleert of beschermde soorten op juiste wijze worden in- en
uitgevoerd.
Zo niet....? Dan werken bij ernstige zaken de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit, politie en het Openbaar Ministerie samen aan
strafrechtelijke onderzoeken. Het Nederlands Forensisch Instituut doet indien
nodig DNA-onderzoek.
Zo draagt Nederland bij aan geoorloofde handel....èn bescherming van
internationale biodiversiteit.
Meer weten? Kijk op rvo.nl/cites