Duurzame handel in beschermde planten en dieren (CITES)

Handel in planten en dieren wordt internationaal gereguleerd. Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde planten en dieren. Deze afspraken staan in het CITES-verdrag. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Doel van het CITES-verdrag is voorkomen dat een soort uitsterft of sterk in aantal daalt. 

Voor sommige beschermde soorten is de handel verboden, in andere gevallen is een CITES-vergunning nodig. Op de CITES-soortenlijst staat welke dier- en plantensoorten onder de bescherming van CITES vallen.

Souvenirs meenemen uit het buitenland

Op vakantie in het buitenland koopt bijna iedereen wel eens souvenirs, zoals schelpen of houtsnijwerken. Niet alle souvenirs mogen zomaar de grens over. Sommige vallen onder CITES. Daarom is het belangrijk om voor vertrek op de site van de Douane te kijken wat u wel en wat u niet mee mag nemen. Meer weten? Kijk dan voor meer informatie op pagina’s voor de verschillende doelgroepen:

CITES-verdrag

CITES: Hoe regelen wij de handel in internationaal
beschermde dier- en plantensoorten?

Over de hele wereld zijn bijzondere planten en dieren te vinden.
Maar als iedereen daar zomaar internationaal in kan handelen, nemen
bijzondere soorten af in het wild...of sterven ze zelfs uit.
Daarom is er CITES - een verdrag tussen 182 landen. Hiermee reguleren zij
samen de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten én in
producten daarvan, zoals kaviaar en reptielenleer.
Soms zijn er voor handel vergunningen nodig...en soms is het gewoon
verboden.
Alleen door samenwerking is CITES effectief.
Zo is CITES uitgewerkt in Europese wetgeving.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhandelt
internationaal over het juiste beschermingsniveau van dieren en planten.
Ook coördineert het ministerie CITES beleid. In Nederland, inclusief
Caribisch Nederland. Die coördinatie is nodig, omdat er verschillende
overheidsinstanties actief zijn op CITES.
Zo verstrekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland CITES
vergunningen...en handelt zij administratieve overtredingen af.
De douane controleert of beschermde soorten op juiste wijze worden in- en
uitgevoerd.
Zo niet....? Dan werken bij ernstige zaken de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit, politie en het Openbaar Ministerie samen aan
strafrechtelijke onderzoeken. Het Nederlands Forensisch Instituut doet indien
nodig DNA-onderzoek.
Zo draagt Nederland bij aan geoorloofde handel....èn bescherming van
internationale biodiversiteit.
Meer weten? Kijk op rvo.nl/cites

Inleverpunt voor voorwerpen beschermde planten en dieren

Handel in voorwerpen als ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal, is meestal verboden of alleen met speciale papieren toegestaan. Heeft u voorwerpen waarvan:

  • de herkomst onduidelijk is?
  • geen documenten van zijn?
  • u geen goed gevoel (meer) bij heeft?

Lever het dan vrijwillig en anoniem in. Hiermee voorkomt u dat deze voorwerpen onbedoeld bijdragen aan de illegale handel in beschermde dieren en planten.

Waar kunt u voorwerpen inleveren?

In het kantoor van RVO in Den Haag staat een inleverbak. Open op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.

RVO CITES bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

U kunt naar dit adres ook voorwerpen sturen of laten afgeven door een koerier.