Regels producten om verdere ontbossing tegen te gaan

Producten en grondstoffen die bijdragen aan ontbossing moeten vanaf eind december 2024 aan nieuwe regels voldoen. Ondernemers moeten straks bewijzen dat hun producten zoals palmolie en soja ‘ontbossingsvrij’ zijn. Dit geldt voor de import naar de EU en de export vanuit de EU. Maar ook voor de productie in de EU zelf. De regels moeten verdere ontbossing tegengaan en broeikasgassen verminderen.

Ontbossing en bosdegradatie

Ontbossing betekent dat er bomen of bossen worden gekapt voor de landbouw of veeteelt. Bosdegradatie betekent dat mensen oerbossen of wilde bossen omzetten naar aangeplante bossen of landbouwgrond. Als dit gebeurt, verminderen de biodiversiteit en de kwaliteit van de bossen.

Regels gaan in op 30 december 2024; regels voor mkb later

De EU wil de eigen impact op ontbossing en bosdegradatie verminderen. Daarom komen er meer eisen voor de import van producten uit de hele wereld. Maar ook voor de productie in de EU zelf en de export van producten. De meeste producten uit bossen komen nu vaak uit Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De regels staan in de Europese ontbossingsverordening (European Union Deforestation Regulation of EUDR). De EUDR-regels moeten ervoor zorgen dat de EU straks minder broeikasgassen uitstoot met de import en doorvoer van producten uit bossen. De regels gelden vanaf 30 december 2024.
Voor mkb-bedrijven en eenmanszaken gaan de EUDR-regels in op 30 juni 2025.

Welke producten mogen na 30 december 2024 de EU niet meer in?

Producten zijn verboden als ze van grond komen die na 30 december 2020 is ontbost. De EU-regels gelden voor onder andere:

 • palmolie
 • rundvee en rundveeproducten (bijvoorbeeld vlees, slachtafval en huiden)
 • hout
 • cacao
 • soja
 • koffie(bonen)
 • rubber.

Ook producten die van deze grondstoffen zijn gemaakt zijn dan verboden, zoals:

 • leer
 • chocola
 • papier en karton
 • meubels
 • autobanden.