Documenten - Natuur en biodiversiteit

929 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief aan Tweede Kamer met verslag Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 9 oktober 2017 in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2017

Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de tussentijdse evaluatie van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2017

Kamerbrief over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan de suggesties om de regie te...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2017

Kamerbrief motie over het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving van de Wet natuurbescherming

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over motie van het lid Vos (GroenLinks) over het monitoren van de kwaliteit en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2017

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over boetes op basis van de Meststoffenwet

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweee Kamer dat de vragen van Kamerlid Dijkgraaf (SGP) Kamervragen over boetes op basis van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Beantwoording Kamervragen over gevolgen stikstofoverschot voor biodiversiteit

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Grashoff (GL) over berichten dat stikstofoverschot de biodiversiteit...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-09-2017

Beantwoording Kamervragen over ontbreken meetresultaten ammoniak

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het ontbreken van meetresultaten...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-09-2017

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer?

Als landeigenaar kunt u subsidie aanvragen voor de instandhouding van planten en dieren op uw land. Voor de subsidie komen...

Vraag en antwoord

Tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 214-2020

In dit convenant hebben overheid en glastuinbouwbedrijfsleven afspraken gemaakt over CO2-doelen en -ambities, de aanpak middels...

Rapport | 01-09-2017

Beantwoording Kamervragen over waarschuwing Jagersvereniging over verbod lokmiddelen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over het bericht 'Jagersvereniging waarschuwt...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-08-2017