Documenten - Natuur en biodiversiteit

530 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Video Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs

Video | 16-01-2019

Kamerbrief met toelichting op voorstel voor directe betalingen en plattelandsontwikkeling

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met toelichting op het voorstel voor directe betalingen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019

Nadere informatie over meetpunten en meetnetten stikstof

Overzicht van de stikstofmetingen in Nederland en informatie over de eisen waaraan meetpunten moeten voldoen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019

Kamerbrief over verschillende toezeggingen over ammoniak

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een verzamelbrief over verschillende toezeggingen op het gebied van ammoniak.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019

Kamerbrief over het beleid van Staatsbosbeheer en de algemene stand van zaken rond traditioneel gescheperde schaapskuddes

Minister Schouten (LNV) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de brief van de Vereniging voor Gescheperde Schaapskudden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-01-2019

Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016

Sinds 2005 stijgen de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, maar is de gerapporteerde uitstoot van ammoniak lager. Dit ...

Rapport | 31-12-2018

In gesprek over ammoniak - Contouren van een uitweg uit de controverse

Dit rapport beschrijft de bevindingen van 3 bijeenkomsten over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid in de ...

Rapport | 31-12-2018

Kamerbrief over Evaluatie Programma Internationale Agroketens (PIA)

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van de evaluatie van het programma Internationale Agroketens (PiA).

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018

Kamerbrief bij evaluatierapport Staatsbosbeheer 2018

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de Evaluatie Staatsbosbeheer 2018.

Kamerstuk: Nader rapport | 17-12-2018

Nota naar aanleiding van het verslag inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-12-2018