Documenten - Natuur en biodiversiteit

559 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Antwoord op vragen fracties over de zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: de ontpopping van de insectensector

Minister Schouten beantwoordt vragen van de fracties over de op 28 augustus 2018 ontvangen brief inzake de Zienswijze van de RDA ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-03-2019

Aanbiedingsbrief bij ATR-advies en H&U-toets wetsvoorstel Plantgezondheidswet

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over toezending ATR-advies en H&U-toets wetsvoorstel Plantgezondheidswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de tariefverhoging van 35% door Skal Biocontrole

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de tariefsverhoging van 35% door Skal Biocontrole.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2019

Antwoorden op Kamervragen over de geannoteerde agenda van de Landbouw-en Visserijraad van 28 januari

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de fracties van de Kamer van 23 januari jl. over onderwerpen die geagendeerd zijn ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-02-2019

Jaarverslag PRW 2018

Het jaarverslag 2018 van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) beschrijft de ontwikkelingen van twee belangrijke doelen. ...

Jaarverslag | 19-02-2019

Programmaplan PRW 2019-2022: Wad Veerkrachtig!

Programmaplan van de PRW (Programma naar een Rijke Waddenzee) over de periode 2019 – 2022.  

Brochure | 18-02-2019

Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee

Samenvatting over Onderzoeken naar Vaarrecreatie op het Wad in 2017.

Brochure | 18-02-2019

Synthese Kan de Waddenzee verdrinken?

Ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100. De invloed van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op ...

Rapport | 18-02-2019

Praatplaat Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde ...

Publicatie | 18-02-2019

Besluit op Wob-verzoek over de grote grazers van de Oostvaardersplassen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 14 februari 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de ...

Wob-verzoek | 14-02-2019