Documenten - Natuur en biodiversiteit

917 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over derde voortgangsrapportage natuur

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer een brief over wanneer de derde voortgangsrapportage natuur aan de Kamer...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-08-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Groot deel Klaverbank verwoest’

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van Kamerlid Wassenberg (PvdD) over het bericht ‘Groot deel Klaverbank...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-08-2017

Kamerbrief over Bureau Beheer Landbouwgronden

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer de rekening en de verantwoording 2016 van het Bureau Beheer...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-08-2017

Rekening en Verantwoording 2016 Bureau Beheer Landbouwgronden

Rapport | 17-08-2017

Beantwoording Kamervragen over mesttransport naar Duitsland

Staatssecretaris van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van het lid Lodders (VVD) over mestexport naar Duitsland.

Kamerstuk: Kamervragen | 11-07-2017

Kamerbrief over natuurinclusieve landbouw

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Nederland....

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2017

MJPO Jaarverslag 2016

Jaaroverzicht 2016 van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

Rapport | 07-07-2017

Beantwoording Kamervragen over de evaluatie Natuurpact

Antwoorden van staatssecretaris van Dam (EZ) op de vragen van de GroenLinksfractie over de evaluatie van het Natuurpact door...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-07-2017

Beantwoording Kamervragen EU-actieplan Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en bevindingenrapport verbeteren implementatie VHR in Nederland

Antwoorden van staatssecretaris Van Dam (EZ) op Kamervragen over het EU-actieplan VHR en het bevindingenrapport verbeteren...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-07-2017

Kamerbrief over beleidsverkenning, tussenevaluatie samenwerkingsagenda beheer en Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het rapport 'Beleidsverkenning toekomstige rol en ambitie van Rijk en regio voor het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2017