Documenten - Natuur en biodiversiteit

484 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Antwoorden op Kamervragen over de uitzending De bijenredders

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van leden Lodders en Weverling (beiden VVD) over de uitzending De bijenredders.

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2018

Kamerbrief over bescherming van landschapselementen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de bescherming van landschapselementen, zoals houtwallen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur

Dit rapport beschrijft de behaalde resultaten van het groot project Ecologische Hoofdstructuur.

Rapport | 15-10-2018

Aanbieding eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het groot project Ecologische Hoofdstructuur.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Kamerbrief over aanpak Weidevogels

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de aanpak ter behoud van weidevogels.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over reductie grazers Oostvaardersplassen

Minister Schouten (LNV) meldt de Tweede Kamer dat zij vragen van het Kamerlid Van Kooten-Arissen (PvdD) niet binnen de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018

Speech van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij Natuurmonumenten

Op 10 oktober 2018 hield minister Schouten (LNV)  een speech bij Natuurmonumenten in Amersfoort.

Toespraak | 10-10-2018

Lijst van grondwaterbeschermingsgebieden

Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in ...

Publicatie | 10-10-2018

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeksrapporten Bruine Bank

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 9 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de ...

Wob-verzoek | 09-10-2018

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetvoorstel tot wijziging van Wet bescherming Antarctica

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor de wijziging van ...

Kamerstuk | 08-10-2018