Documenten - Natuur en biodiversiteit

1.002 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met verslag Milieuraad 5 maart 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) brengt aan de Tweede Kamer verslag uit over de Milieuraad die op 5 maart 2018 bijeenkwam...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018

Kamerbrief over uitspraak Raad van State over vergunningen inzake PAS

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-03-2018

Kamerbrief over NVWA jaarverslag 'Zo doende 2016'

Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer de ‘Zo doende 2016’ aan, het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-03-2018

Beantwoording Kamervragen over Natuurpact

Minister Schouten (LNV) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de nadere vragen van de vaste commissie voor LNV over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2018

Antwoorden op Kamervragen over artikel 14 van de Meststoffenwet

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over artikel 14 van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-03-2018

Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Nieuwe landbouwhuisdieren’

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Groot (D66) over het advies ‘Nieuwe landbouwhuisdieren’ van...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-03-2018

Kamerbrief over Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen

Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2018

Kamerbrief over besteding enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de impuls die zij willen geven aan...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Antwoorden op kamervragen over dierenleed in de Oostvaardersplassen

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op de vragen van het lid Weverling (VVD) over diverse...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018