Documenten - Natuur en biodiversiteit

959 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstelbrief over de verhandeling van fosfaatrechten en het toezicht hierop

Minister Schouten (LNV) stuurt een uitstelbrief over de verhandeling van fosfaatrechten en het toezicht hierop naar de Tweede...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-01-2018

Kamerbrief over voortzetting ontwikkeling ICT bij de NVWA

Minister Schouten (LNV) stuurt een brief over voortzetting ontwikkeling ICT bij NVWA naar de Tweede Kamer. .Belangrijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2018

Leidraad stranding levende grote walvisachtigen

Deze leidraad is mede aangepast naar aanleiding van een aantal strandingen na 2013. Vanaf 2012 hebben er meerdere strandingen...

Rapport | 22-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid de heer Geurts over het bericht "De overheid is de regie kwijt in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2017

Beantwoording Kamervragen bericht “Greenpeace beschuldigt Nederlandse bedrijven van handel in bloedhout”

Antwoorden van minister Schouten (LNV) op de vragen van het Kamerlid De Groot (D66) over het bericht “Greenpeace beschuldigt...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2017

Kamerbrief over commissievoorstellen voorwaarden aan het gebruik van een drietal neonicotinoïden en de besluitvorming over glyfosaat

Minister Schouten (LNV) stuurt de Kamer Commissievoorstellen voorwaarden aan het gebruik van een drietal neonicotinoïden en de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2017

Spreektekst minister Schouten begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Spreektekst van minister Schouten (LNV) bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Toespraak | 08-12-2017

Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep november 2017

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over Hoogpathogene Vogelgroep (HPAI). Zij geeft...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2017

Kamerbrief met reactie op motie over meetnet voor stikstofdepositie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Grashoff (GL) en De Groot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-12-2017

Beantwoording Kamervragen over minder leven in de Noordzee

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Futselaar (SP), De Groot (D66), Wassenberg (PvdD), Bruins...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2017