Documenten - Natuur en biodiversiteit

635 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over Natura 2000

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang Natura 2000.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2019

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'

Minister Schouten schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Bromet (GroenLinks) niet kan beantwoorden binnen de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2019

Kamerbrief over wetsvoorstel aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een wetvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2019

Kamerbrief over de Nederlandse inzet bij de achttiende Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Nederlandse inzet bij de achttiende Conferentie van Partijen bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-05-2019

Kamerbrief Voortgang KRM-haaienactieplan Noordzee en Internationale haaienstrategie (inclusief Caribisch Nederland)

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de Nederlandse internationale haaienstrategie voor haaien en roggen toe, inclusief de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2019

Internationale Haaien Strategie 2019 (IHS-19)

Beleidsstrategie gebaseerd op het rapport “Nederlandse Strategie voor haaien in internationaal beheer en beleid, inclusief ...

Rapport | 01-05-2019

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het bericht ‘Boetes voor verstoren natuur op de Waddenzee worden niet meer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2019

Kamerbrief over jaarstukken 2018 Staatsbosbeheer

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer ter kennisname de Jaarrapportage 2018 van Staatsbosbeheer toe. Eenzelfde brief is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2019

Kamerbrief over de tijdlijn betreft bijenrichtsnoer

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de bijenrichtlijn.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen

Rapport | 16-04-2019