Documenten - Natuur en biodiversiteit

616 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Inventarisatie wegval thiofanaat-methyl: Alternatieve middelen en maatregelen

Publicatie over alternatieve middelen en maatregelen om de stof thiofanaat-methyl te vervangen. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2020

Kamerbrief over appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector

Minister Van Nieuwenhuizen en minister Schouten lichten toe hoe zij de governance van het Noordzeeoverleg (NZO) invullen voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2020

Advies afspraken governance Noordzeeoverleg (NZO)

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) geeft advies over de governance van het Noordzeeoverleg (NZO).

Rapport | 27-11-2020

Kamervragen over beleidsdoorlichting begrotingsartikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken 2015-2019

Minister Schouten beantwoordt vragen over de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-11-2020

Brief aan de Waddenvereniging over zoutwinning Frisia onder de Waddenzee

Brief van minister Wiebes aan de Waddenvereniging over de zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia.

Kamerstuk | 26-11-2020

Aanbiedingsbrief afschrift reactie aan Waddenvereniging over zoutwinning Waddenzee door Frisia

Minister Wiebes biedt een afschrift van de brief aan die hij heeft gezonden aan de Waddenvereniging in reactie op haar brief van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2020

Paving the way towards a harmonised biodiversity accounting approach for the financial sector

Rapport | 20-11-2020

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nota van wijziging bij wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). 

Kamerstuk | 20-11-2020

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en ...

Kamerstuk | 20-11-2020

Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk ...

Kamerstuk | 18-11-2020