Documenten - Natuur en biodiversiteit

635 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met rapporten over oriënterende studie evaluatie Natura 2000-doelensystematiek

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer rapporten van de oriënterende studie evaluatie Natura 2000-doelensystematiek.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019

Kamerbrief over het Nederlands standpunt betreft uitbreiding van de Unielijst voor Invasieve Uitheemse Soorten

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het Nederlands standpunt betreft uitbreiding van de unielijst voor invasieve ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019

Aanbieding nota over Aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Minister Schouten stuurt de nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019

Beantwoording Kamervragen over Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten reageert op vragen en opmerkingen over de wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 13-06-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Bromet (GroenLinks) over het bericht 'Zware kritiek van oud-directeur ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-06-2019

Toespraak van minister Schouten bij de opening van insectenkweker Protix

Deze toespraak is door minister Schouten (LNV)op dinsdag 11 juni 2019 in het Engels uitgesproken. Zij deed dat tijdens de opening ...

Toespraak | 11-06-2019

Kamerbrief met reactie op uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

Minister Schouten (LNV) reageert op een uitspraak van de Raad van State in enkele beroepszaken tegen Natura 2000-vergunningen die ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Kamerbrief over drugsdumpingen in natuurgebieden

Minister Schouten meldt dat de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer voor het zomerreces zal informeren over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019

Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst milieuministers 20 en 21 mei Boekarest

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de informele bijeenkomst van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2019

Tweede deelbesluit Wob Oostvaardersplassen

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Oostvaardersplassen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet ...

Wob-verzoek | 04-06-2019