Documenten - Natuur en biodiversiteit

635 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Antwoord op Kamervragen over het artikel in Trouw over thiacloprid

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Bromet (GroenLinks) over het artikel in Trouw over thiacloprid.

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2019

Beantwoording Kamervragen over de rietteelt en rietsnijders in Nederland

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over de rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder in nationaal park de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2019

Antwoord op Kamervragen over de toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2019

Antwoord op Kamervragen over het bericht windmolens medeoorzaak insectensterfte

Minister Schouten beantwoordt vragen van de Kamerleden Geurts en Mulder (beiden CDA) over het bericht ‘Windmolens medeoorzaak ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-05-2019

Nationale Bijenstrategie voortgangsrapportage 2018

Dit is de eerste voortgangsrapportage van de Nationale Bijenstrategie. In dit document staan een aantal hoogtepunten uit 2018, ...

Rapport | 23-05-2019

Kamerbrief over derde nota van wijziging voorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten stuurt mede namens minister Ollongren een derde wijziging van het voorstel voor de Aanvullingswet natuur ...

Kamerstuk | 23-05-2019

Kamerbrief over verzoek om een overzicht van natuurgerelateerde rapportages

Minister Schouten stuurt een overzicht van natuur gerelateerde rapportages naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2019

Kamerbrief over ontwikkeling van een bossenstrategie

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over een drietal zaken. Het voornemen om een bossenstrategie te ontwikkelen. Haar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2019

Uitstelbrief beantwoording vragen over 'de massale kap van Nederlandse bossen'

Minister Schouten vraagt uitstel aan het Kamerlid Baudet over de beantwoording van de vragen betreft de massale kap van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2019

Kamerbrief over ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de startbeslissing en het starten van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2019