Documenten - Natuur en biodiversiteit

650 documenten over Natuur en biodiversiteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het bericht ‘Boetes voor verstoren natuur op de Waddenzee worden niet meer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2019

Kamerbrief over jaarstukken 2018 Staatsbosbeheer

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer ter kennisname de Jaarrapportage 2018 van Staatsbosbeheer toe. Eenzelfde brief is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2019

Kamerbrief over de tijdlijn betreft bijenrichtsnoer

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de bijenrichtlijn.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen

Rapport | 16-04-2019

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Rapport | 16-04-2019

Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen

Rapport | 16-04-2019

Kamerbrief Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2019

Kamerbrief over natuurcompensatie en toezegging mestregelgeving en weidevogelnesten

Minister Schouten reageert op het voorstel van Kamerlid Bisschop (SGP) over natuurcompensatie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2019

Kamerbrief met geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Landbouw-en Visserijraad van 15 april 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019

Kamerbrief over het Natuurpact

Minister Schouten (LNV) stuurt een brief over de financiële afspraken van het Natuurpact.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2019