Rijksoverheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Rijksoverheid helpt bedrijven die hulp nodig hebben bij maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Overheid stimuleert bedrijven met MVO aan de slag te gaan

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van MVO. Zij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of gehandicapten in dienst te nemen.

De Rijksoverheid stimuleert MVO op de volgende manieren:

  • De overheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame producten door zelf duurzaam in te kopen. Zo hebben veel ministeries alleen nog maar biologische producten in de bedrijfsrestaurants.
  • De overheid heeft MVO Nederland opgericht. Dit is de nationale kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van MVO. Hier kunnen bedrijven terecht die duurzamer willen ondernemen.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

De Rijksoverheid stimuleert ook bedrijven die zakendoen in het buitenland om dat maatschappelijk verantwoord te doen. Hiervoor heeft de Rijksoverheid IMVO bevorderende maatregelen.