Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzaamheid en Gezondheid - april 2024

In de nieuwsbrief Duurzaamheid en Gezondheid staan ontwikkelingen rondom het verduurzamen van (publieke) zorg en welzijn centraal. De nieuwsbrief is een productie van het programma Duurzaamheid en Gezondheid in samenwerking met verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg betrokken bij de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. 

Duurzame initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

"Duurzaamheid is een onderwerp waar je vrijwel nooit hoeft te vragen wie mee wil doen; veel mensen staan er spontaan voor op"

Vier groene vragen aan Joke Boonstra, vicevoorzitter van het Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum.

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is anderhalf jaar geleden ondertekend, wat is er sindsdien binnen de umc’s gebeurd op dit gebied?

“Er gebeurt binnen en tussen de umc’s veel op meerdere niveaus. Zo heeft een collega van mij de ‘paracetamol challenge’ geïntroduceerd. Daarbij worden zorgverleners op een ludieke wijze aangemoedigd en uitgedaagd om in plaats van intraveneus paracetamol een tablet te geven. Dat is niet alleen veel goedkoper, het scheelt ook een factor 10 aan CO2 en een factor 30 aan afval. Je ziet dat andere ziekenhuizen in de regio door zo’n challenge ook mee gaan doen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe umc’s binnen de regio initiatief nemen, met hun ketenpartners samenwerken en de betrokkenen elkaar versterken.

Waar is op dit moment op het gebied van duurzaamheid in de zorg de meeste winst te behalen?

“Duurzaamheid is echt een onderwerp waarop we samen moeten optrekken, van leverancier tot zorgprofessional. En dat betekent verantwoordelijkheid nemen en niet naar elkaar gaan wijzen. Het grootste gedeelte van onze CO2-voetafdruk is de CO2  uit het productieproces van dat wat wij inkopen, zoals medicijnen of wergwerpartikelen voor in de operatiekamer. Dan zou je de leveranciers kunnen gaan vragen om verder te verduurzamen, maar daar worden we niet wijzer van. We moeten veel meer in gezamenlijkheid naar oplossingen zoeken. We hebben gewoon een heel groot maatschappelijk doel wat ons allemaal raakt, privé en in het werk. Gelukkig zit er veel positieve energie op. Duurzaamheid is een onderwerp waar je vrijwel nooit hoeft te vragen wie mee wil doen; veel mensen staan er spontaan voor op. Dat is echt fantastisch.”

Welke ontwikkelingen zie je aankomen?

“Het voelt ook alsof we klaar zijn voor een grotere transformatie. Ik zie steeds meer bewustwording. Internationaal wordt de klimaatcrisis nu gezien als een gezondheidscrisis. Dat heeft een enorm effect, binnen de gezondheidszorg, maar ook buiten onze sector. Het vergroot de urgentie nog meer en helpt met de hele transitie naar een duurzame samenleving. Aan de andere kant is er ook nog veel nodig. Leveranciers geven aan dat ze best kunnen verduurzamen, alleen hangt daar wel een prijskaartje aan. Dus we moeten de komende tijd, samen met het hele veld, kijken welke innovatieruimte er is. Er kan veel meer dan wat we nu zien.”

Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk?

“Mijn dochter wees me recent fijntjes op de vrijblijvendheid die er nog steeds bestaat op het onderwerp duurzaamheid. Ze zei laatst: "Leuk hoor mam, wat je allemaal doet daar met duurzaamheid. Maar wij hebben daar ook gewoon recht op hè, onze generatie". En zo is het maar net. Duurzaamheid lijkt voor onze generatie een optie te zijn waar je eventueel voor kan kiezen. Zij en haar generatie zien een duurzame samenleving als een mensenrecht. Dus niet als iets wat je ernaast doet, maar wat je hoort te doen en goed hoort te doen voor de volgende generaties.”

Beeld: ©Erasmus Medisch Centrum

Nieuw: e-learning Klimaat en Gezondheid voor huisartsen

Naast de zichtbaarheid van klimaatverandering in de spreekkamer, veroorzaakt de zorg een deel van de klimaatproblematiek. In deze nieuwe e-learning leren huisartsen (in opleiding) en praktijkondersteuners welke aandoeningen in de toekomst meer voorkomen door klimaatverandering en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een gezonde leefwereld en een duurzame zorgsector.

De e-learning is ontwikkeld door de Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met de Planetary Health werkgroep van de Groene Zorg Alliantie. Je vindt de e-learning hier.

Vanaf juni subsidie beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Op 3 juni 2024 opent de derde ronde van de DUMAVA-regeling. Deze regeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen tegemoet in de kosten. Vanaf 20 mei is het mogelijk om een conceptaanvraag klaar te zetten in MijnRVO. De aanvraag kan vanaf 3 juni ingediend worden. Lees hier meer.

Kant-en-klare toolkit voor vergroenen van GGZ-instellingen

De educatiemodule 'de Groene GGZ' is kosteloos beschikbaar voor alle medewerkers werkzaam bij GGZ-instellingen in Nederland. Deze module biedt praktische tools waarmee GGZ-medewerkers gerichte plannen kunnen opstellen en acties kunnen ondernemen om duurzame initiatieven binnen hun instelling te bevorderen. De toolkit omvat onder andere presentaties, een activiteitenboekje en een terreinscan.

De Groene GGZ toolkit is ontwikkeld door IVN Natuureducatie en Nature for Health. Je downloadt de module hier.

Groene leiders opgelet! Meld je aan voor de Jeroen Meijerink Award 2024

Tot en met 15 april kunnen bestuurders en hun team zich met innovatieve projecten aanmelden voor de Jeroen Meijerink Award 2024. Dit is een prijs voor een bestuurder die vooropgaat in het integreren van duurzame zorg binnen ziekenhuizen. Een groene leider die kan verbinden en initiatieven kan opschalen.

De Jeroen Meijerink Award is een initiatief van Cathy van Beek, Zorgvisie, SeederDeBoer, NVZ en NFU om de transitie van duurzaamheid in de zorg te versnellen. Aanmelden kan hier.

Groen voorbeeld: Duurzaam reizen in de proeftuin van UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is met 300 medewerkers gestart met de proeftuin duurzaam vervoer. In de proeftuin gaan ze samen op zoek naar passende, effectieve en uitvoerbare oplossingen voor het woon- werkverkeer van medewerkers. 27% procent van de directe CO2-uitstoot van het UMC Utrecht was in 2023 toe te schrijven aan dit woon- en werkverkeer. Het doel van deze proeftuin is om hun CO2-uitstoot te verlagen, maar ook om hun bereikbaarheid vergroten. Lees hier meer.

Groen voorbeeld: GGZ Delfland opent haar duurzame deuren

GGZ Delfland opent haar duurzame deuren en geeft je een unieke mogelijkheid om rond te kijken bij twee van hun groene locaties in Delft en Schiedam. Bekijk de verduurzamingsmaatregelen die ze nemen van dichtbij en krijg uitgebreide toelichting met praktijkervaringen en tips van de experts. Annie Dijkshoorn, duurzaamheidscoördinator en Gijs Puijman, projectleider vastgoed en huisvesting, leiden je rond door de gebouwen en tuinen. Doe de digitale rondleiding hier.

Beeld: ©Kijk! Duurzaam!

Wist je dat?

Wist je dat gisteren 'Dutch Overshoot Day' was? Dit is de dag waarop Nederlanders samen meer gebruiken van de natuur dan de aarde in één jaar kan vernieuwen voor elke persoon wereldwijd. Vanaf nu tot het eind van het jaar putten we dus uit de reserves van onze planeet. Als iedereen op aarde zou consumeren zoals Nederlanders, zouden we vier Aardes nodig hebben.

Agenda

Documenten & Downloads