Verduurzaming industrie

In 2030 moet de Nederlandse industrie minimaal 20 megaton minder CO2 uitstoten en ten minste 50% van de grondstoffen in de productie circulair gebruiken. Tegelijkertijd wil het kabinet dat de Nederlandse industrie  koploper wordt in het verduurzamen van hun productie én in het realiseren van de technologische en innovatieve oplossingen die daarvoor nodig zijn. Met die oplossingen kan Nederland nu en in de toekomst zijn geld verdienen. Als werkgever van meer dan een miljoen mensen en een van de grootste exportsectoren, is de industrie een van de motoren van de economische kracht van Nederland.

Industrie moet in 2050 bijna alleen schone energie gebruiken

Voor auto’s, eten en kleding verwerkt de basisindustrie veel grondstoffen voor onderdelen (halffabrikaten). Die zijn nodig om producten te maken.  Bijvoorbeeld staalplaten voor auto’s en meel voor brood. En vezels van gerecyclede petflessen voor fleecetruien. Deze (basis)industrie gebruikt veel grondstoffen en energie. En stoot veel CO2 uit. Maar die basisindustrie moet in 2050 duurzaam zijn. Dat betekent dat de industrie bijna alleen schone energie moet gebruiken zonder CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord staat dat er 95% minder CO2-uitstoot moet zijn in 2050 ten opzichte van 1990. Lees de afspraken voor de industrie in het klimaatakkoord.

Nederland wil nummer 1 zijn in duurzame industrie

Nederland wil koploper duurzame industrie wereldwijd worden. En wil een goede vestigingsplaats zijn voor Nederlandse en internationale bedrijven. Ook wil het kabinet dat Nederland het knooppunt (hub) wordt voor duurzame energie. Bijvoorbeeld voor waterstof. Daarom wil het kabinet snel investeren in duurzame productieprocessen. Dan kunnen Nederlandse bedrijven sneller hun klimaatafspraken nakomen. Op die manier kan de industrie in Nederland de meest CO2-efficiënte bedrijfstak in Europa worden. Door nieuwe technieken te ontwikkelen en kennis te delen, levert dat veel banen op. Ook wordt de industrie dan aantrekkelijk voor (internationale) investeerders.
Dat staat in de visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons (mei 2020).

  • Nieuwe infrastructuur voor schone energie. Bijvoorbeeld een transportnet om waterstof en groen gas te vervoeren. Bestaande aardgasbuizen worden aangepast om deze schone energie te vervoeren.
  • Aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk. Aanpassingen zijn nodig om meer duurzame elektriciteit te transporteren. Het gaat dan om opgewekte elektriciteit door bijvoorbeeld de wind en zon.
  • Kennis en onderwijs voor duurzame technieken. Er komen meer opleidingen, zodat mensen met duurzame technieken kunnen werken.

Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

De industrie is van groot belang voor Nederland. Voor een belangrijk deel zorgt zij voor onze welvaart. Industriële bedrijven willen we dan ook zeker niet kwijt; veel liever hier groen produceren in plaats van grijs ergens anders. Het is wel belangrijk dat bedrijven verduurzamen. Het recente IPCC-rapport liet zien dat de 1,5 graad opwarming van de aarde al bijna buiten bereik is. Daarom zet het kabinet in op een versnelling. Met hulp van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Ook is er nu een stuurgroep met vertegenwoordigers van onder andere Tennet, VNG, de industrieclusters, VNO-NCW, IPO en de betrokken ministeries in het leven geroepen. Die gaat knelpunten oplossen, knopen doorhakken zodat plannen ook uitvoerbaar zijn. Denk hierbij aan snelle vergunningverlening, en zorgen dat energienetwerken genoeg ruimte en capaciteit hebben. 

Afspraken met grootste uitstoters van CO2

Nederland wil internationaal vooroplopen bij het verduurzamen van de industrie. Om dit voor elkaar te krijgen, maakt het kabinet afspraken met de grootste industriële uitstoters van CO2 over hoe zij gaan verduurzamen. Doel is om obstakels en vertragende factoren rondom verduurzaming van de industrie weg te nemen en deze bedrijven te helpen sneller te verduurzamen. Het kabinet daagt deze bedrijven uit om met ambitieuze plannen te komen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Dit soort afspraken zijn tot nu toe gemaakt met TATADowNobian, OCI en Shell.

Greendeals in de industrie: afspraken over duurzaam produceren

Green Deals zijn afspraken over duurzaam produceren tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren.  De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld regels aanpassen als die een probleem zijn voor de uitvoering van een plan. Greendeals zijn plannen om beter en efficiënter om te gaan met energie, klimaat, water en grondstoffen. Zo gebruikt de industrie chemische stoffen opnieuw met de green deal Take-back-chemicals.

Lees meer informatie over de Greendeals op deze website.