Verduurzaming van de industrie

De industriesector moet in 2050 100% circulair en klimaatneutraal zijn. De overheid werkt daarom, samen met industriebedrijven en netbeheerders, aan verduurzaming van de sector. Doel is om de CO2-uitstoot van de industrie stap voor stap te verminderen richting 2050. 

Industrie moet in 2050 alleen schone energie gebruiken

De industrie is belangrijk voor Nederland. De sector zorgt voor geld en banen. En levert producten die dagelijks gebruikt worden, zoals papier, voeding en medicijnen. Bij deze productieprocessen komen veel broeikasgassen vrij, waaronder CO2. In 2021 stootte de industrie 32% van de totale hoeveelheid broeikasgassen uit: 54 Mton (bron: CBS). In de Klimaatwet is vastgelegd dat deze industrie in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Doel: een sterke economie en steeds minder CO2-uitstoot

Het kabinet wil industriebedrijven het liefst in Nederland houden en tegelijkertijd helpen verduurzamen. Het liefst bestaat 12% van de economie uit industrie. Het kabinet wil dat bedrijven hier schoon produceren in plaats van ergens anders op een vervuilende manier. Nederland profiteert op economisch gebied van industriebedrijven met kennis van verduurzaming. Dit levert exportkansen op, die helpen bij de vermindering van uitstoot in de rest van de wereld. 

Verduurzaming van de industrie vergt daarnaast nieuwe infrastructuur voor elektriciteit en waterstof. Duurzame voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, veel werkgelegenheid en een sterke (regionale) economie. 

Om in 2050 circulair en klimaatneutraal te werken, zijn er doelen opgesteld:

  • Tot 2030: de industrie moet uitkomen op ongeveer 29,6 Mton CO2-uitstoot in 2030. Dit is ruim 24 Mton minder dan in 2021. En 66% minder dan in 1990. Daarnaast moet de industrie een bijdrage leveren aan het doel om 50% minder grondstoffen te gebruiken.
  • 2030-2050: bedrijven werken toe naar een 100% circulaire en klimaatneutrale sector. 

Afspraken met grootste uitstoters van CO2

Er zijn flinke investeringen nodig om de industrie te verduurzamen. Bovendien is er geen universele aanpak: ieder bedrijf werkt anders en moet daardoor andere maatregelen nemen om te verduurzamen. Om sneller te verduurzamen, maakt de overheid afspraken met de grootste industriële uitstoters. Dit zijn afspraken op maat, ze verschillen per bedrijf. Dit doet de overheid omdat de meest logische of belangrijke verduurzamingsstappen voor ieder industriebedrijf anders zijn. 

Via intentieverklaringen spreken bedrijven en overheid doelen en voorwaarden voor die verduurzaming af. Die leiden vervolgens tot juridisch bindende afspraken. Er zijn inmiddels intentieverklaringen getekend met TATADowNobian, OCIShellYARAAnQoreZeeland Refinery, LyondellBasell, BP raffinaderij en Air Liquide

Bij realisatie ervan zorgen deze plannen voor een CO2-vermindering van ongeveer 13 megaton. In totaal moeten de grootste uitstoters in 2030 hun CO2-uitstoot met 16 megaton verminderen vergeleken met hun uitstoot in 2021. Naast de grootste industriële uitstoters heeft de overheid de maatwerkaanpak ook beschikbaar gesteld voor enkele andere bedrijven die ambitieuze plannen hebben om sneller meer CO2-uitstoot te verminderen.

Maatregelen voor overige industriebedrijven

Naast de grote uitstoters moeten ook veel andere industriebedrijven verduurzamen. Daarom neemt de overheid via het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie de volgende maatregelen:

  • Bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld via subsidies. Zo zijn er subsidies voor investeringen in energie-efficiëntie, ontwikkeling van duurzame technologie en verminderen van de CO2-uitstoot. 
  • Stimuleren van investeringen in grootschalige ‘groene’ energieprojecten, zoals wind- en zonne-energieparken. Zodat er meer schone elektriciteit beschikbaar komt.
  • Financiële steun voor onderzoek naar schone energie.

De Routekaart van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie maakt voor overheid en bedrijven inzichtelijk wat er allemaal moet gebeuren om de doelen op het gebied van verduurzaming te kunnen halen. Zo staat alle informatie hierover op 1 centrale plek.