Verduurzaming industrie

De industrie mag vanaf 2050 bijna geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Het kabinet helpt de industrie met deze verandering. Daarom investeert het in schonere energie, zoals windenergie en zonne-energie. Maar ook in infrastructuur om waterstof en groen gas te vervoeren.

Industrie moet in 2050 bijna alleen schone energie gebruiken

Voor auto’s, eten en kleding verwerkt de basisindustrie veel grondstoffen voor onderdelen (halffabrikaten). Die zijn nodig om producten te maken.  Bijvoorbeeld staalplaten voor auto’s en meel voor brood. En vezels van gerecyclede petflessen voor fleecetruien. Deze (basis)industrie gebruikt veel grondstoffen en energie. En stoot veel CO2 uit. Maar die basisindustrie moet in 2050 duurzaam zijn. Dat betekent dat de industrie bijna alleen schone energie moet gebruiken zonder CO2 uitstoot. In het Klimaatakkoord staat dat er 95% minder CO2-uitstoot moet zijn in 2050 ten opzichte van 1990. Lees de afspraken voor de industrie in het klimaatakkoord.

Nederland wil nummer 1 zijn in duurzame industrie

Nederland wil koploper duurzame industrie wereldwijd worden. En wil een goede vestigingsplaats zijn voor Nederlandse en internationale bedrijven. Ook wil het kabinet dat Nederland het knooppunt (hub) wordt voor duurzame energie. Bijvoorbeeld voor waterstof. Daarom wil het kabinet snel investeren in duurzame productieprocessen. Dan kunnen Nederlandse bedrijven sneller hun klimaatafspraken nakomen. Op die manier kan de industrie in Nederland de meest CO2-efficiënte bedrijfstak in Europa worden. Door nieuwe technieken te ontwikkelen en kennis te delen, levert dat veel banen op. Ook wordt de industrie dan aantrekkelijk voor (internationale) investeerders.
Dat staat in de visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons (mei 2020).

  • Nieuwe infrastructuur voor schone energie. Bijvoorbeeld een transportnet om waterstof en groen gas te vervoeren. Bestaande aardgasbuizen worden aangepast om deze schone energie te vervoeren.
  • Aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk. Aanpassingen zijn nodig om meer duurzame elektriciteit te transporteren. Het gaat dan om opgewekte elektriciteit door bijvoorbeeld de wind en zon.
  • Kennis en onderwijs voor duurzame technieken. Er komen meer opleidingen, zodat mensen met duurzame technieken kunnen werken.

Greendeals in de industrie: afspraken over duurzaam produceren

Green Deals zijn afspraken over duurzaam produceren tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren.  De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld regels aanpassen als die een probleem zijn voor de uitvoering van een plan. Greendeals zijn plannen om beter en efficiënter om te gaan met energie, klimaat, water en grondstoffen. Zo gebruikt de industrie chemische stoffen opnieuw met de green deal Take-back-chemicals.

Lees meer informatie over de Greendeals op deze website.

Kabinet-Rutte IV: groene industriepolitiek

Het kabinet wil afspraken maken met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Ook wil het kabinet investeren in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. En het midden- en kleinbedrijf (mkb) helpen met verduurzamen. Het kabinet werkt deze plannen uit in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.