Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp'er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft in mei 2016 de VAR vervangen. Door de invoering van de wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan.
 
Sinds de start van de wet DBA is duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en zzp’ers. De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden er geen boetes en naheffingen opgelegd. Dit geldt niet voor zogenoemde kwaadwillende opdrachtgevers. Voor het zomerreces zal er helderheid komen over het verdere traject van de Wet DBA en de gevolgen hiervan voor het opschorten van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland