Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp'er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft in mei 2016 de VAR vervangen. Door de invoering van de wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan.

Sinds de start van de wet DBA is duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en zzp’ers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet DBA was daarom opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen. Daarom is de opschorting van de handhaving van de wet verlengd tot in ieder geval 1 januari 2020. Over deze periode worden er geen boetes en naheffingen opgelegd. Dit geldt niet voor zogenoemde kwaadwillende opdrachtgevers.

Kabinet Rutte III: positie zzp’er op de arbeidsmarkt

Het kabinet wil kritisch kijken naar de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt. Zo zal er een nieuwe wet in de plaats van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komen. Het kabinet werkt dit voornemen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ verder uit.