Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie)

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. 

Opdrachtgever en zzp’er samen verantwoordelijk

Opdrachtgevers en zzp'ers zijn samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten ervoor zorgen dat er duidelijkheid is over hun arbeidsrelatie. En dat er niet eigenlijk sprake is van loondienst.

Gaat een zzp’er voor een opdrachtgever werken? Dan moeten zij samen bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Zzp’ers kunnen bij twijfel ook de ondernemerscheck van de Belastingdienst doen.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie: meer inzicht in arbeidsrelatie

Opdrachtgevers kunnen meer duidelijkheid krijgen welke contractvorm nodig is als zij een klus hebben. Mag voor die klus een zelfstandige ingehuurd worden? Of is er een arbeidsovereenkomst nodig? Door de vragenlijst in te vullen op de webmodule wordt dit duidelijk voor de opdrachtgever.

Lees meer over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel (KvK). Of bekijk de pagina Maatregelen inhuur zelfstandigen.