Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt aangepast. Deze tweede voortgangsbrief informeert de Tweede Kamer over de stappen die de afgelopen maanden zijn genomen en de stand van zaken.

De brief is van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën en mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Op 15 januari 2019 is een vergelijkbare brief met bijlagen aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' (PDF | 9 pagina's | 200 kB)