Maatregelen inhuur zelfstandigen

Het kabinet wil voorkomen dat zelfstandigen worden ingehuurd door een werkgever/opdrachtgever terwijl zij feitelijk bij hem in dienst moeten zijn. Het moet duidelijk zijn wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Dit onderscheid is belangrijk omdat er grote verschillen zitten in de contracten. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming, rechten op sociale zekerheid en fiscale behandeling.

Beoordeling arbeidsrelatie

Als een werkgever/opdrachtgever een bepaalde klus wil laten uitvoeren, moet hij eerst vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer is verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding.

Deze kenmerken worden nader uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit helpt opdrachtgevers en zelfstandigen om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Omdat veel opdrachtgevers onduidelijkheid ervaren bij deze beoordeling, is een webmodule ontwikkeld die hierbij kan helpen.

Pilot webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie: meer inzicht in arbeidsrelatie

In januari 2021 is een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online gegaan. De uitkomst van de ingevulde vragenlijst geeft meer duidelijkheid of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. De onderzoeksperiode is in juli 2021 beëindigd. Het is wel nog steeds mogelijk om de webmodule in te vullen.

De uitkomst van de ingevulde vragenlijst van de webmodule is 1 van de volgende 3:

  1. Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
  2. Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  3. Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.

De uitkomsten van de pilot webmodule liggen bij de Tweede Kamer. Het kabinet zal beslissen of en op welke manier de module kan worden ingezet.
Lees meer over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel (KvK).

Documenten