Maatregelen inhuur zelfstandigen

Zelfstandigen horen niet ingehuurd te worden door een werkgever of opdrachtgever terwijl ze eigenlijk in dienst moeten zijn. Het kabinet wil dit soort inhuur voorkomen. Er is onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers omdat zij verschillende contracten hebben.

Duidelijkheid over inhuur zelfstandigen

Het moet duidelijk zijn wanneer een zelfstandige werk oppakt en wanneer een werknemer dit doet. Daarom zijn er verschillende contracten voor zelfstandigen en werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • arbeidsrechtelijke bescherming;
  • rechten op sociale zekerheid;
  • fiscale behandeling.

Beoordeling arbeidsrelatie

Wil een werkgever of opdrachtgever een bepaalde klus laten uitvoeren? Dan moet deze eerst vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking. Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer werkt persoonlijk voor de werkgever.
  • De werkgever betaalt de werknemer voor het werk loon.
  • Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding.

Deze kenmerken staan uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit helpt opdrachtgevers en zelfstandigen om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie: meer inzicht in arbeidsrelatie

Opdrachtgevers kunnen meer duidelijkheid krijgen welke contractvorm nodig is als zij een klus hebben. Mag voor die klus een zelfstandige ingehuurd worden? Of is er een arbeidsovereenkomst nodig? Door de vragenlijst in te vullen op de webmodule wordt dit duidelijk voor de opdrachtgever.

Lees meer over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel (KvK).

Documenten