Maatregelen inhuur zelfstandigen

Zelfstandigen horen niet ingehuurd te worden door een werkgever of opdrachtgever terwijl ze eigenlijk in dienst moeten zijn. Het kabinet wil dit soort inhuur voorkomen. Er is onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers omdat zij verschillende contracten hebben.

Duidelijkheid over inhuur zelfstandigen

Het moet duidelijk zijn wanneer een zelfstandige werk oppakt en wanneer een werknemer dit doet. Daarom zijn er verschillende contracten voor zelfstandigen en werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • arbeidsrechtelijke bescherming;
  • rechten op sociale zekerheid;
  • fiscale behandeling.

Beoordeling arbeidsrelatie

Wil een werkgever of opdrachtgever een bepaalde klus laten uitvoeren? Dan moet deze eerst vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking. Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer werkt persoonlijk voor de werkgever.
  • De werkgever betaalt de werknemer voor het werk loon.
  • Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding.

Deze kenmerken staan uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit helpt opdrachtgevers en zelfstandigen om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Webmodule helpt opdrachtgevers bij onduidelijkheid arbeidsrelatie

Omdat veel opdrachtgevers onduidelijkheid ervaren bij deze beoordeling, is een webmodule ontwikkeld die hierbij kan helpen.

Lees meer over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) op Ondernemersplein.nl.

Documenten