Maatregelen inhuur zelfstandigen

Het kabinet werkt aan nieuwe regels voor het inhuren van zelfstandigen. De regels moeten zekerheid geven aan de opdrachtgever wanneer iemand buiten dienstbetrekking werkt en dus als zelfstandige mag werken. Ook wil het kabinet voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn (schijnzelfstandigen). Daarnaast wil het kabinet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen zelfstandigen en mensen in loondienst tegengaan.

Arbeidsrelatie opdrachtgevers en zelfstandigen

De nieuwe regels moeten opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de wet. Dat is nu soms niet duidelijk. Als er achteraf tóch sprake is van een dienstbetrekking kunnen opdrachtgevers een naheffing van de loonheffingen krijgen van de Belastingdienst. Ook moeten zij zich dan houden aan de regels van het arbeidsrecht. De Inspectie SZW controleert deze regels.

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Schijnzelfstandigen zijn werknemers die als zelfstandige zijn ingehuurd, terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De werkgever betaalt voor hen (onterecht) geen werkgeverspremies.

Daarbij wil het kabinet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Omdat opdrachtgevers voor zelfstandigen geen werkgeverspremies hoeven te betalen, zijn deze arbeidskrachten voor opdrachtgevers aantrekkelijk.  Ook hoeft een opdrachtgever een zelfstandige geen loon door te betalen bij ziekte en is er geen sprake van ontslagbescherming. Daarnaast hebben zelfstandigen meer belastingvoordelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen niet meer in dienst komen of minder goede arbeidsvoorwaarden krijgen.

Gezagsverhouding

In een arbeidsrelatie moet duidelijk zijn hoe de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is. De gezagsverhouding bepaalt namelijk grotendeels of iemand in dienstbetrekking werkt of niet. Als iemand in dienstbetrekking werkt, moet de werkgever of opdrachtgever loonheffing en premies inhouden op het salaris. Opdrachtgevers moeten daarom kunnen beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

De begrippen gezag en gezagsverhouding zijn nader uitgelegd in de bijlagen Beoordeling gezagsverhouding van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit helpt opdrachtgevers en zelfstandigen om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking.

Invullen webmodule geeft helderheid over arbeidsrelatie

Er wordt gewerkt aan een online vragenlijst (webmodule) voor opdrachtgevers. Dit is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om vooraf helderheid te krijgen of iemand buiten dienstbetrekking kan gaan werken. Als de uitkomst na het invullen van de webmodule ‘buiten dienstbetrekking’ is, dan kan de opdrachtgever de werkende als zelfstandige inhuren. En dan krijgt de opdrachtgever geen naheffing. Het invulllen van de webmodule is geen verplichting.
De webmodule is volgens planning halverwege 2020 gereed.

Zelfstandigen inhuren voor te laag tarief niet meer mogelijk

Het is straks niet meer mogelijk zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren. Het kabinet wil hiermee zelfstandigen met een laag tarief beschermen en wil concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Het kabinet werkt deze regels nog verder uit.
De geplande invoering van deze regels is 1 januari 2021.

Opt-out loonheffing en premies werknemersverzekeringen

Onder voorwaarden kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen gezamenlijk kiezen voor een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Een van de voorwaarden is dat de zelfstandige wordt ingehuurd voor een opdracht met een hoog uurtarief. De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt.
De geplande invoering van de opt-out is 1 januari 2021.