Maatregelen inhuur zelfstandigen

Het kabinet wil voorkomen dat zelfstandigen worden ingehuurd door een werkgever/opdrachtgever terwijl zij feitelijk bij hem in dienst moeten zijn. Het moet duidelijk zijn wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Dit onderscheid is belangrijk omdat er grote verschillen zitten in de contracten. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming, rechten op sociale zekerheid en fiscale behandeling.

Beoordeling arbeidsrelatie

Als een werkgever/opdrachtgever een bepaalde klus wil laten uitvoeren, moet hij eerst vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer is verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding.

Deze kenmerken worden nader uitgelegd in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit helpt opdrachtgevers en zelfstandigen om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Omdat veel opdrachtgevers onduidelijkheid ervaren bij deze beoordeling, is een webmodule ontwikkeld die hierbij kan helpen.

Webmodule voor opdrachtgevers geeft helderheid over arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. De vragenlijst is gebaseerd op huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie. Door de vragen in te vullen krijgt een opdrachtgever een beoordeling van de arbeidsrelatie. De uitkomst van de webmodule kan voor bedrijven aanleiding zijn om te bekijken of de werkrelatie met zzp’ers anders moet worden vormgegeven. Of dat een zzp’er in loondienst moet worden genomen.

De pilot is gestart op 11 januari 2021 en duurt zes maanden. In deze fase geeft de webmodule een indicatie van de drie mogelijke uitkomsten. Buiten dienstbetrekking, dienstbetrekking of geen oordeel. Deze uitkomst heeft nog geen juridische status.

Tijdens de pilot is de webmodule dan ook met name een voorlichtingsinstrument. De uitkomst van de webmodule kan tijdens de pilotfase een werkgever/opdrachtgever helpen bij de beoordeling of hij een klus door een zelfstandige kan laten uitvoeren. Of dat de zelfstandige in loondienst moet worden genomen. De pilotfase kan bovendien bijdragen aan verbetering van de webmodule voordat deze eventueel definitief wordt ingezet.

Meer informatie over de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie kunt u vinden op het Ondernemersplein.

Documenten