Plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV)

Het kabinet wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren. In het voorjaar van 2024 verwacht het een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer. De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Met een verplichte verzekering voor zelfstandigen worden ook deze werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een verplichte verzekering verlaagt volgens het kabinet ook de kosten en risico’s voor de samenleving.

Uitkering en premie verplichte verzekering

Zelfstandige ondernemers met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  • krijgen maximaal 70% van hun inkomen in de laatste maand dat ze hebben gewerkt (over een inkomen tot maximaal 143% van het minimumloon);
  • krijgen nooit meer dan 100% van het minimumloon;
  • betalen waarschijnlijk 7,5% tot 8% van hun inkomen aan premie;
  • ontvangen de uitkering na een wachttijd van een jaar;
  • zijn verzekerd tot hun AOW-leeftijd;
  • vragen de verzekering aan bij UWV;
  • krijgen ongeacht hun situatie een verzekering met dezelfde voorwaarden;
  • kunnen mogelijk op een later moment weer kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met minstens dezelfde dekking en premie (het kabinet bekijkt die mogelijkheid nog).

Voor wie de verplichte verzekering is

De verzekering gaat gelden voor:

Voor wie de verzekering niet is