Meer zekerheid voor werkenden

Werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen moeten dezelfde zekerheden hebben als werknemers met een vast contract. Het kabinet heeft daarom plannen gemaakt om deze zekerheid te bieden. De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog over deze plannen beslissen. 

Meer zekerheid voor werkenden

Het kabinet wil werkenden meer zekerheid geven. Werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen lopen meer risico dan iemand met een vast contract. Het kabinet wil hier verandering in brengen.

Voorstel kabinet

Voor structureel werk is een (vast) contract het uitgangspunt. Daarom:

  • werkenden met een oproepcontract krijgen voortaan een vast basiscontract voor het aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd;
  • er mogen straks geen nulurencontracten meer zijn;
  • wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een contract met meer zekerheid;
  • de regels voor tijdelijke contracten worden strenger, zodat tijdelijk werk ook echt tijdelijk is. Na 3 tijdelijke contracten achter elkaar bij dezelfde werkgever, mag deze pas na 5 jaar een nieuw contract geven in plaats van na 6 maanden. Zo komt er een einde aan draaideurconstructies, waarbij werkenden langdurig van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan;
  • een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel hoort bij de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te verbeteren. De Tweede en de Eerste kamer moeten deze plannen nog goedkeuren.