Overzicht steun- en herstelpakket

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met coronamaatregelen. Daarom is vorig jaar het steunpakket voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd.

Op deze pagina staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

Informatie over gesloten regelingen

Bbz biedt een alternatief voor de Tozo

De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.

Checklist: mogelijkheden voor steun

(Zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen naast verschillende financiële regelingen ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning. Benieuwd waar u mogelijk gebruik van kunt maken? Bekijk het in de checklist: mogelijkheden voor steun.