TVL: publicatie subsidies vanaf Q4 2021

Eind 2021 heeft de minister van Economische Zaken & Klimaat besloten om alle verleende subsidies vanaf TVL Q4 2021 te publiceren. 

Transparantie

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie die veel ondernemers tijdens de coronacrisis heeft ondersteund bij het betalen van hun vaste lasten. In totaal is €10 miljard aan publiek geld uitgetrokken voor de TVL. Het kabinet hecht eraan dat besteding hiervan zo transparant mogelijk is. Dit is ook vastgelegd in de subsidieregeling. In dit besluit speelt mee dat de meeste informatie al openbaar is vastgelegd in het Handelsregister en ook alle verstrekte NOW-subsidies zijn vanaf de start gepubliceerd. De subsidiegegevens zijn daarnaast bij een beroep op de Wet open overheid (Woo) en na zorgvuldige afweging ook opvraagbaar.  

Verplichting bij meer dan €100.000 staatssteun

RVO is al verplicht om te publiceren wanneer een bedrijf meer dan €100.000 (bij elkaar opgeteld) aan TVL-subsidie heeft ontvangen. Voor landbouw- en visserijbedrijven ligt deze grens op € 10.000. Dit is vastgelegd in het Europese staatssteunkader (de ‘Tijdelijke Kaderregeling'). De subsidies worden voor 10 jaar gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Zwaarwegend, persoonlijk bezwaar

Vanaf half januari 2023 publiceert RVO alle verstrekte TVL (starter)subsidies vanaf Q4 2021 op zijn website. Bij een zwaarwegende, persoonlijke reden tegen openbaarmaking, kan de ondernemer dit aangeven bij RVO

Voor welke TVL periodes geldt dit?