Time-out-arrangement (TOA)

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door corona. Of door beperkende maatregelen die te maken hebben met corona. 

Waarom wil het kabinet faillissementen voorkomen?

Een faillissement is een drama voor een ondernemer en het personeel. Daarnaast kan het ondernemers afschrikken om in de toekomst opnieuw een eigen bedrijf te beginnen, terwijl we hen hard nodig hebben om onze economie op te bouwen. Faillissementen zorgen ook voor onbetaalde rekeningen bij andere bedrijven. Daarom wil het kabinet ondernemers in zwaar weer ondersteunen in hun zoektocht naar private oplossingen om een faillissement te voorkomen.

Wat is het Time-out-arrangement (TOA)?

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers met dienstverlening helpen bij het gebruik maken van deze wet en pakt knelpunten aan die ondernemers daarbij tegenkomen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. Het is belangrijk om bij de voorbereidingen, zoals de uitwerking van het akkoord en het voorleggen aan schuldeisers (en aandeelhouders) de voorschriften van de WHOA in acht te nemen.

Meer informatie

Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat, met  een stappenplan en concrete informatie over de WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800 2117 en verwijzen ze desgewenst door naar de best passende, gespecialiseerde partij.

De ca. 300 adviseurs van het Ondernemersklankbord bieden aan ondernemers in zwaar weer advies en coaching, met in begrip van advies en coaching over de mogelijkheden en het gebruik van de WHOA.