Financiële regelingen culturele en creatieve sector

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor het culturele en creatieve veld, gericht op (coulance)afspraken en financiering binnen de bestaande kaders en gericht op ondersteuning van instellingen en makers op de korte termijn. Daarnaast is er in april aanvullend € 300 miljoen beschikbaar gesteld via 5 regelingen.

Op 28 augustus maakte minister Van Engelshoven bekend dat het kabinet, bovenop de algemene steunmaatregelen, € 482 miljoen extra uittrekt voor de culturele sector. Er is eerst alleen globale verdeling van het tweede pakket voor de culturele en creatieve sector bekend. De precieze verdeling wordt nog verder uitgewerkt. 

Overzicht maatregelen culturele en creatieve sector

Onderstaande infographic geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle maatregelen. In de infographic staat waar u meer informatie kunt vinden over de voorwaarden om voor de desbetreffende maatregel in aanmerking te komen. De focus ligt op de maatregelen die uit de € 300 miljoen aanvullende ondersteuning worden bekostigd.

De aanvullende ondersteuning heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel, onder meer vanwege de werkgelegenheid die zij genereren voor andere instellingen en zzp’ers.