Financiële regelingen culturele en creatieve sector

Door corona waren theaters, musea en monumenten lange tijd dicht. Dat had gevolgen voor de inkomsten van culturele instellingen. En voor mensen die in de culturele en creatieve sector werken. Het demissionaire kabinet heeft hen ondersteund met verschillende maatregelen.

Generieke steunmaatregelen

Er is financiële steun voor de culturele sector en voor evenementen die vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 12 november niet kunnen doorgaan. De steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector worden hier verder toegelicht.

Korte toelichting steunmaatregelen na 12 november 2021

Eerdere steunpakketten voor de culturele en creatieve sector

Om makers, instellingen en ondernemingen in de culturele en creatieve sector te ondersteunen en de samenleving weer perspectief te bieden, heeft het kabinet in 2020 en 2021 specifiek voor deze sector in totaal ruim € 1,7 miljard euro vrijgemaakt via subsidies, leningen en een garantieregeling. Hiervoor waren de volgende steunpakketten: