Financiële regelingen culturele en creatieve sector

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade.

Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor het culturele en creatieve veld, gericht op (coulance)afspraken en financiering binnen de bestaande kaders en gericht op ondersteuning van instellingen en makers op de korte termijn.

Steunpakketten voor de culturele en creatieve sector

Daarnaast zijn er financiële steunpakketten specifiek voor de culturele en creatieve sector. Dit kabinet investeert in totaal ruim € 1,6 miljard om instellingen, ondernemingen en makers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. In het voorjaar van 2020 werd er een eerste steunpakket van € 300 miljoen ingezet. Daarbovenop komt een bedrag van € 414 miljoen voor het eerste half jaar van 2021 en € 40 miljoen voor het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunsten. Eind december maakte het kabinet bekend dat er € 15 miljoen extra wordt uitgetrokken voor musea, filmproducties en makers vanwege de lockdown. Op 21 januari is er € 9 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld voor makers wegens de verlenging van de lockdown. Deze extra steun van € 24 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld via regelingen van de Rijkscultuurfondsen, het steunfonds rechtensector, en het Abraham Tuschinskifonds.

Overzicht maatregelen culturele en creatieve sector uit het eerste steunpakket

Onderstaande infographic geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle maatregelen die uit de € 300 miljoen aanvullende ondersteuning worden bekostigd.

De aanvullende ondersteuning heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel, onder meer vanwege de werkgelegenheid die zij genereren voor andere instellingen en zzp’ers.