Financiële regelingen culturele en creatieve sector

Door corona waren theaters, musea en monumenten lange tijd dicht. Dat had gevolgen voor de inkomsten van culturele instellingen. En voor mensen die in de culturele en creatieve sector werken. Het kabinet heeft hen ondersteund met verschillende maatregelen.

Overzicht gesloten financiële regelingen

Leningen voor de culturele en creatieve sector

Cultuur Opstart Lening

Cultuur Vermogen Lening