Financiële regelingen culturele en creatieve sector

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Op 7 juni maakte het demissionaire kabinet de uitwerking van het vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend.

Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor het culturele en creatieve veld, gericht op (coulance)afspraken en financiering binnen de bestaande kaders en gericht op ondersteuning van instellingen en makers op de korte termijn.

Vierde steunpakket 

Het demissionaire kabinet verlengt de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector met 3 maanden. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Aanvullende subsidie voor meerjarig gesubsidieerde, producerende instellingen en festivals;
  • Opengestelde Monumentenlening;
  • Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur;
  • De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening;
  • Inzet voor makers en creatieve professionals;
  • Ondersteuning private initiatieven en private musea en collecties.

In totaal is een bedrag van € 147,25 miljoen beschikbaar. De informatie op de pagina's over deze regelingen wordt zo snel mogelijk aangepast. 

Eerdere steunpakketten voor de culturele en creatieve sector

Naast de algemene financiële regelingen ondersteunt het demissionaire kabinet makers, instellingen en ondernemingen in de culturele en creatieve sector eerder met de volgende steunpakketten: