Financiële regelingen culturele en creatieve sector

Door corona waren theaters, musea en monumenten lange tijd dicht. Dat had gevolgen voor de inkomsten van culturele instellingen. En voor mensen die in de culturele en creatieve sector werken. Het demissionaire kabinet ondersteunt hen  met verschillende maatregelen.

Het demissionaire kabinet verlengt de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector met 3 maanden. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • aanvullende subsidie voor meerjarig gesubsidieerde, producerende instellingen en festivals;
  • ondersteuning voor monumenten via de Opengestelde Monumentenlening;
  • ondersteuning voor makers en creatieve professionals;
  • ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur.

In totaal is een bedrag van € 147,25 miljoen beschikbaar.  

Eerdere steunpakketten voor de culturele en creatieve sector

Naast de algemene financiële regelingen ondersteunt het demissionaire kabinet makers, instellingen en ondernemingen in de culturele en creatieve sector eerder. Hiervoor waren de volgende steunpakketten: