Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is.

Het loket om NOW3.1 aan te vragen is per 28 december gesloten (tijdvak oktober - december). Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen gaat naar verwachting 15 februari open tot en met 14 maart.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Actueel

Mijn omzetverlies concentreert zich rond de feestdagen en overlapt daarmee 2 tijdvakken binnen NOW3. Als ik de tijdvakken aanhou, van oktober - december (1e tijdvak) en van januari –maart (2e tijdvak), kom ik per tijdvak mogelijk niet aan ten minste 20% omzetverlies. Hoe kan ik daarmee omgaan?

Heeft u geen gebruik gemaakt van NOW2, dan kunt u voor de NOW3, eerste tijdvak (oktober- december), kiezen om de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van de weken in december en de weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt.

Nadere uitleg: U vraagt NOW 3, eerste tijdvak-subsidie aan voor de loonsom in oktober, november en december 2020 in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie binnen 1 en hetzelfde tijdvak niet ten minste 20% omzetverlies oplevert, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 oktober, 1 november of 1 december. Indien u  ook NOW 2 heeft aangevraagd moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode die u gekozen heeft in NOW 2. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

Door de lockdown per 15 december wil ik mijn keuze voor de periode van omzetdaling binnen de NOW3, eerste tijdvak wijzigen. Kan dat?

Nee, dit kan niet. De keuze voor de periode van omzetdaling maakt u bij de aanvraag subsidieverlening. Heeft u uw aanvraag al ingediend, en daarmee een periode van omzetdaling bepaald? Dan kan deze niet meer gewijzigd worden. 

Voor werkgevers die ook de NOW2 hebben ontvangen is er geen keuzemogelijkheid. Dan is de omzetdalingsperiode voor de NOW3 altijd de aansluitende omzetdalingsperiode ten opzichte van de NOW2. 

Werkgevers die omzetverlies in januari hebben en die maand niet in hun gekozen omzetverliesperiode voor NOW3, eerste tijdvak hebben zitten, kunnen met de NOW3, tweede tijdvak (jan – maart) een tegemoetkoming krijgen voor die maand (mits het totaal over drie maanden boven de 20% zit). 

NOW3

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt er, naasst de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling, ook ruimte gegeven aan werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Download overzicht: Noodpakket NOW 3.0

Informatie NOW 1.0 en 2.0

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over NOW1.0 en NOW2.0

Meer informatie

Nieuwsberichten over de NOW