Informatie voor vaststelling NOW

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW meer aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over de vaststelling van de NOW.

Als u eerder een voorschot van de NOW heeft ontvangen, moet u op een later moment altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van uw voorschot is uitgegaan van het door u opgegeven omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat uw definitieve NOW-tegemoetkoming is. Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot of uiteindelijke subsidie moet u een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Let op: vraag uw vaststelling voor NOW1 vóór 31 oktober 2021 aan. Ook als u nog in afwachting bent van uw derden- of accountantsverklaring. Doet u dit niet op tijd, dan volgt een nihil stelling. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Actueel

In de Kamerbrief van 31 mei 2021 zijn 6 verlichtingen aangekondigd voor het controleproces van de vaststelling. Eén van de belangrijke verlichtingen is dat vanaf de NOW3 het drempelbedrag voor een derdenverklaring is verhoogd naar € 40.000 (dit is voor de NOW1 en NOW2 vanaf € 20.000 aan voorschot en vanaf € 25.000 bij definitieve vaststelling).

Openingsperiode vaststellingsloketten

Zorg ervoor dat u op tijd uw vaststelling aanvraagt bij het UWV. In deze periodes kunt u uw vaststellingen aanvragen:

Openingsperiode vaststellingsloket NOW per NOW-periode
NOW-periode Openingsperiode
1 7 oktober 2020 - 31 oktober 2021
2 15 maart 2021 - 5 januari 2022
3 4 oktober 2021 - 22 februari 2023
4 31 januari 2022 - 22 februari 2023
5 uiterlijk 1 juni 2022 - 22 februari 2023

Voor alle aanvragen gelden voortaan dezelfde termijnen. De hoogte van de aanvraag heeft daar geen invloed op.

Toelichting op het omzetbegrip binnen de NOW

Terugbetalen NOW

Heeft u hulp nodig bij het terugbetalen van de financiële steun waar u een beroep op heeft gedaan? Wilt u bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met UWV, nadat u van UWV een beslissing op uw vaststellingsaanvraag heeft ontvangen.

Handig om te weten bij de vaststelling

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode van elke NOW-subsidieperiode een definitieve aanvraag indienen voor de eindafrekening door UWV, waarin onder andere het daadwerkelijk omzetverlies moet worden opgegeven. Bij NOW3 is dat dus een aparte aanvraag voor de afrekening per tijdvak, want het omzetverlies moet per omzetperiode worden berekend. Als u gebruikt maakt van meerdere periodes van de NOW 3 en/of van de NOW4, kan de controle in 1 keer door de accountant of deskundige derde worden uitgevoerd.

Let op: er is wel altijd een afzonderlijke verklaring per periode nodig.

Bij de definitieve aanvraag moet u mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde bijvoegen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en definitieve vaststelling.

NOW1 en NOW2
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 20.000 voorschot/ € 25.000 definitieve subsidie Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€ 25.000 (20.000 voorschot) < € 125.000 (100.000 voorschot) Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€ 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
NOW3 en NOW4
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 40.000

Geen aanvullende verklaring benodigd

Geen aanvullende verklaring benodigd

€ 40.000 < € 125.000

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

€ 125.000 < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij Subsidiebedrag < € 375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) Subsidiebedrag >= € 375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Alle praktische informatie die u nodig heeft om een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie in te dienen vindt u op de website van het UWV. 

Meer informatie