Vaststelling NOW: Accountantsverklaring

Als uw voorschot voor de NOW1 of NOW2 € 100.000 of meer is of als de definitieve subsidie € 125.000 of meer is, dan wordt u om een accountantsverklaring gevraagd. Vanaf de NOW3 geldt dat een accountantsverklaring nodig is als het voorschot of de definitieve subsidie een bedrag van € 125.000 of hoger is.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de accountantsverklaring. Onderaan pagina vindt u de link naar de accountantsverklaring(en) die u nodig heeft.

Let op: dezelfde verklaring kan worden gebruikt bij alle drie de tranches van de NOW3 (dus: NOW3.1, NOW3.2 en NOW3.3). Per tranche dient wel een afzonderlijke verklaring bij de aanvraag tot vaststelling ingediend te worden.

Combineren controle derde, vierde, vijfde en zesde tranche

Als u in de derde, vierde, vijfde of zesde tranche (NOW3.1, NOW3.2, NOW3.3 of NOW4) subsidie heeft aangevraagd, dan mag uw accountant deze periodes gecombineerd controleren. Dit bespaart u mogelijk tijd en geld. De accountant moet wel rekening blijven houden met de aparte voorwaarden die gelden voor iedere aanvraagperiode. Vraag uw accountant voor meer informatie hierover of kijk op de website van de NBA naar de Helpdesk NOW-regeling.

Het vaststellingsloket voor de NOW4 opent op 31 maart 2022, de verklaring hiervoor wordt later gepubliceerd.

NOW1 en NOW2

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

€ 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000

I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)

III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)

>= € 375.000

II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

NOW3 en NOW4

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

€ 125.000€ <€ 375.000

I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)

III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

>=€ 375.000

II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Aanvraag niveau werkmaatschappij

Subsidiebedrag < € 375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

Subsidiebedrag >= € 375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?

Voor de NOW1 en NOW2 heeft u een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer. Vanaf de NOW3 heeft u bij een voorschot van € 125.000 of meer een accountantsverklaring nodig. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of in uw groep/concern bij elkaar op te tellen. Doet u als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1-regeling of artikel 7 van de NOW2-regeling)? Dan heeft u ook altijd een accountantsverklaring nodig.

Als u bij de NOW1 en NOW2 een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 of bij de NOW3 van minder dan € 125.000 en bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dan dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld. Uw accountant kan u hier mogelijk ook bij helpen. Ook kunt u hiervoor gebruik maken van de simulatietool. Deze simulatietool geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening van de subsidie een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt).

Als u voor de NOW1 of NOW2 een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve subsidie van € 25.000 of meer ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die het omzetverlies bevestigt.

Vanaf de NOW3 geldt dat een derdenverklaring nodig is als het voorschot of de definitieve subsidie € 25.000 of hoger is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig heb?

Heeft u een accountantsverklaring of derdenverklaring  nodig? Dan is het raadzaam tijdig contact op te nemen met uw accountant of met uw administratiekantoor of andere financiële dienstverlener. Ga tijdig in overleg. Dit maakt het mogelijk al voorbereidingen te treffen en te komen tot een controleerbare administratie als basis voor uw verantwoording. Heeft u ook voor de tweede periode (of straks derde periode) van de NOW aangevraagd? Let op dat u dan tijdig met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant overlegt over het afsluitingsproces per subsidieperiode. Dan kunt u de juiste voorbereidingen treffen om de verantwoording voor de omzet per NOW-tijdvak goed te kunnen doen.

Welke werkzaamheden moet een accountant voor mij doen?

De werkzaamheden die een accountant dient uit te voeren zijn afhankelijk van wat u nodig heeft voor het vaststellingsverzoek aan UWV. Dat formuleert u in een opdracht. Deze opdracht aan de accountant is afhankelijk van hoe groot uw bedrijf is en hoeveel subsidie u ontvangt. Bij de uitleg van de verschillende denkbare opdrachten verderop in deze vragen en antwoorden, staat globaal wat uw accountant doet. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Welk type accountantsverklaring heb ik nodig?

Voor de NOW1 en NOW2 heeft u alleen een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer of een subsidiebedrag ontvangt van € 125.000 of meer. Vanaf de NOW3 heeft u bij een voorschot  of definitieve subsidie van € 125.000 of meer een accountantsverklaring nodig. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Welk soort (type) accountantsonderzoek – welke opdracht - u moet aanvragen is afhankelijk van 2 dingen.

Ten eerste is het relevant of u voldoet aan de criteria dat u controleplichtig bent voor de jaarrekening. Daarvoor moet u aan 2 van de 3 criteria voldoen:

  • U heeft een balanstotaal van minimaal € 6 miljoen;
  • U heeft een omzet van € 12 miljoen. Dit gaat om de netto-omzet over het boekjaar;
  • U heeft minimaal 50 personeelsleden.

Als u in 2019 of een deel daarvan, of in (een deel van) 2020 aan twee van de drie criteria voldeed, dan bent u voor de NOW controleplichtig. Dat geldt ook als u op grond van andere wettelijke verplichting controleplichtig bent voor de jaarrekening over (een deel van) 2019 of 2020.

Ten tweede is het relevant welk subsidiebedrag u ontvangt. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Als u een bedrag van minder dan € 375.000 of meer ontvangt, heeft u een andere verklaring nodig dan als u een bedrag van € 375.000 of meer ontvangt.

In onderstaand schema kunt u zien welk soort accountantsonderzoek u moet aanvragen bij uw accountant:

NOW1 en NOW2
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot €20.000 voorschot/ €25.000 definitieve subsidie Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€25.000 (20.000 voorschot) < €125.000 (100.000 voorschot) Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€125.000 (100.000 voorschot) < €375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)
>= €375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
NOW3 en NOW4
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot €40.000

Geen aanvullende verklaring benodigd

Geen aanvullende verklaring benodigd

€40.000 < €125.000

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

€125.000 < €375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)
>= €375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij Subsidiebedrag < €375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) Subsidiebedrag >= €375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N

Om uit te rekenen welk subsidiebedrag u ontvangt, kunt u gebruik maken van de simulatietool. Overleg met uw accountant welke opdracht u nodig heeft.

Bent u onderdeel van een groep/concern? Let dan op dat bovenstaande geldt voor de aanvragen binnen de groep/het concern gezamenlijk. Indien u als werkgever subsidie aanvraagt met betrekking tot meer dan één loonheffingennummer en/of onderdeel bent van een groep/concern dienen de ontvangen voorschotten respectievelijk de aangevraagde subsidiebedragen bij elkaar opgeteld te worden. De hoogte van de totale subsidie is bepalend voor het type verklaring dat vervolgens bij elke aanvraag tot vaststelling (per loonheffingennummer) bijgevoegd dient te worden.

Doet u als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1-regeling of artikel 7 van de NOW2-regeling)? Dan heeft u altijd een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig. Maakt u gebruik van de aanvraag op werkmaatschappijniveau op grond van artikel 6 van de NOW 3-regeling of artikel 7 van de NOW 4 -regeling? Dan heeft u onder een bedrag van € 375.000 een assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid nodig en boven een bedrag van 375.000 altijd een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig.

Wat is een aan assurance verwante opdracht nodig?

Een aan assurance verwante opdracht levert een zogenoemde samenstellingsverklaring op. Bij deze verklaring levert u de financiële gegevens aan en stelt de accountant het financiële overzicht samen. Hij verstrekt hierbij aan SZW of UWV geen zekerheid over de gegevens in de aanvraag tot vaststelling. De accountant verricht hierbij wel aanvullende werkzaamheden om de door SZW geïdentificeerde specifieke risico’s van de NOW te adresseren. Deze werkzaamheden zijn voorgeschreven in de accountantsprotocollen van de NOW (deze vindt u ook onderaan deze pagina) in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Wat is een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid?

Een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid leidt tot een assurance-rapport. Bij een dergelijk rapport geeft een accountant aan dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van uw bedrijf of groep in twijfel trekt. Bij de verantwoording van de NOW-subsidie wordt wel een intensievere risico-analyse en meer werkzaamheden op basis van deze analyse van de accountant gevraagd dan regulier bij deze rapporten geldt. De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Wat is een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid?

Een assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid betreft een onderzoek met dezelfde mate van zekerheid als een reguliere jaarrekeningcontrole, toegespitst op een controle op de NOW-subsidie.  De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Ik heb een verklaring met een beperking gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Bij een verklaring met een beperking heeft u een te grote fout of onzekerheid in uw omzetverantwoording. Daardoor kan de accountant geen goedkeurende verklaring afgeven. U kunt ervoor kiezen om deze fout of onzekerheid zelf te herstellen voordat de accountant zijn verklaring afgeeft. Dan kan de accountant alsnog wel een goedkeurende verklaring afgeven. Doet u dit niet, dan zal deze correctie doorgevoerd worden bij uw subsidievaststelling. Dit betekent dat het UWV de fouten en onzekerheden in de omzetberekening zal corrigeren. Het ministerie van SZW heeft hiervoor in het accountantsprotocol aan uw accountant gevraagd een pro forma berekening op te nemen in de verklaring. Het UWV zal dan uitgaan van deze pro forma berekening.

Ik heb van mijn accountant een oordeelonthouding gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Dit heeft zeker gevolgen voor uw subsidie. Heeft u een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid nodig? Dan betekent een oordeelonthouding dat de accountant ook met die beperkte mate van zekerheid geen conclusie kan vormen over de plausibiliteit van de gegevens met betrekking tot de netto-omzet. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Heeft u een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig? Van u wordt vereist dat u een controleerbare administratie en een toereikende administratieve organisatie heeft die qua omvang groot genoeg is om o.a. controletechnische functiescheidingen te hebben. Bij een oordeelonthouding heeft de accountant echter niet kunnen vaststellen dat uw omzet in de meetperiode volledig is en hiermee dat het percentage omzetverlies voor de NOW-subsidie juist is, omdat hij zich onvoldoende een oordeel kon vormen over de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van uw administratie of de toereikendheid van de administratieve organisatie. Daarom geeft een oordeelonthouding onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid van de toegekende subsidie en het uitbetaalde subsidievoorschot. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Dit kan wel tot schrijnende situaties leiden bij ondernemingen waarbij alleen sprake is van inherente beperkingen, zoals ondernemingen waarbij als gevolg van coronagerelateerde omstandigheden de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) (tijdelijk) ontoereikend is geworden ondanks de grootte van hun organisatie. In deze gevallen vraagt het ministerie van SZW aan uw accountant in de verklaring aan te geven dat uw oordeelonthouding uitsluitend komt door inherente beperkingen op grond van Standaard 3900N. Het geheel terugvorderen van het subsidievoorschot wordt in die gevallen niet proportioneel geacht. Daarom legt het ministerie van SZW in deze gevallen vast dat de subsidie wel wordt vastgesteld, maar dat u een korting van 10% op uw subsidie krijgt.

Ik heb van mijn accountant een afkeurende verklaring gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Indien een accountant een afkeurende verklaring afgeeft zal uw subsidie op nihil worden gesteld. Dit betekent dat het uitgekeerde voorschot in zijn geheel zal worden teruggevorderd. Zorg er dus voor dat u fouten in uw verantwoording herstelt.

Zie ook