Informatie na sluiting vaststellingsloket

Op deze pagina vindt u informatie over wat er gebeurt nadat u uw vaststellingsaanvraag heeft ingediend bij het vaststellingsloket van UWV.

Vaststelling NOW

U heeft uw vaststelling aangevraagd. Wat nu?

Uw ingediende vaststellingsaanvraag wordt door UWV verwerkt en dit zal tot een definitief subsidiebedrag leiden. Dit definitieve subsidiebedrag wordt verrekend met het voorschot dat u al ontvangen heeft. Dat betekent dat u:

 • nog geld krijgt, dit heet een nabetaling;
  In het geval dat het betaalde voorschot lager is dan de definitieve subsidie, dan ontvangt u het resterende bedrag van UWV vanzelf op uw bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen.
 • geld moet terugbetalen;
  Voor terugbetalen aan UWV geldt de normale termijn van zes weken. Nu uw omzet net weer op normaal niveau begint te komen, kan het lastig zijn om de terugbetaling in één keer te doen. Daarom is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken met UWV. Om dit af te spreken kunt u telefonisch of digitaal contact opnemen met UWV. De maximale terugbetalingstermijn is vijf jaar. Ook kan er een pauze van maximaal één jaar in het terugbetalen worden afgesproken. Spreekt u af om in termijnen terug te betalen, dan wordt er over dat bedrag geen rente gerekend.
  Let op: wacht met het afspreken van een betalingsregeling totdat u een beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen van UWV.
 • dat er niks verandert.
  Dat betekent dat de hoogte van het voorschot gelijk is aan het vastgestelde subsidiebedrag. U hoeft niks te doen.

Ik heb mijn vaststelling aangevraagd maar mijn derden- of accountantsverklaring ontbreekt nog. Wat nu?

Als u dit hebt aangegeven tijdens het indienen van uw vaststellingsaanvraag, dan krijgt u 14 weken aanvullend de tijd. 

Blijkt tijdens het proces dat u toch nog een derden- of accountantsverklaring moet indienen, dan krijgt u hiervoor 14 weken aanvullend de tijd.

De deadline is verstreken maar ik heb nog geen vaststelling aangevraagd. Wat nu?

U ontvangt een formele laatste herinnering van UWV. Hiermee krijgt u nog één mogelijkheid om aan uw verplichting te voldoen. Maakt u hier geen gebruik van, dan zal uw subsidie op nihil worden gesteld. Dit betekent dat u het volledig ontvangen voorschot terug moet betalen.

Voor meer informatie: Kamerbrief ‘Stand van zaken vaststellingen NOW1 na sluiting loket