Financiële regelingen sportsector

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Het kabinet beslist aan het einde van het derde kwartaal van 2021 of deze steunmaatregelen ook voor dat kwartaal worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de beperkende maatregelen die gedurende dit kwartaal van toepassing zijn.

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit: