Financiële regelingen sportsector

De sportsector is hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking.

Financiële regelingen voor gemeenten en exploitanten

Voor gemeenten en exploitanten komt de volgende regeling beschikbaar in 2022:

Financiële regelingen voor de topsport

Voor de topsport komt de volgende regeling beschikbaar in 2022: 

  • Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19
    Subsidie voor de organisatoren van topsportwedstrijden en topsportevenementen die tussen 13 november 2021 en 18 februari 2022 door de coronaregels geen of veel minder toegangskaarten konden verkopen of het aankoopbedrag van al verkochte kaarten moesten terugbetalen aan toeschouwers. Het is nog niet bekend wanneer u deze subsidie kunt aanvragen.