Financiële regelingen sportsector

De sportsector werd hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, stond onder druk. Sectorspecifieke steun was daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kon leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking.

Financiële regelingen voor gemeenten en exploitanten

Voor gemeenten en exploitanten was de volgende regeling beschikbaar in 2022:

Financiële regelingen voor de topsport

Voor de topsport was de volgende regeling beschikbaar in 2022: