Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een zwangerschapsuitkering?

Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

Voorwaarden ZEZ

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • U bent zelfstandige.
  • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

ZEZ-uitkering en de urennorm

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Als u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet heeft afgesloten bij uitkeringsinstantie UWV, kunt u ook recht hebben op een ZEZ-uitkering. De ZEZ-uitkering vult uw vrijwillige verzekering dan mogelijk aan.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Heeft u bij een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) afgesloten? Dan ontvangt u van deze verzekering vaak ook een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel kan het zijn dat uw verzekeraar de uitkering vermindert als u ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ

De periode waarin u een ZEZ-uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de dag na uw vermoedelijke bevallingsdatum. U heeft altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na uw bevalling.

Aanvragen ZEZ-uitkering

U vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met uw aanvraag stuurt u de zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee. Het UWV kan u ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen.

Compensatie zzp’ers bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008

Op 1 augustus 2004 werd de zwangerschapsuitkering voor zzp’ers ingetrokken. Er was daarna wel een overgangsregeling tot 7 mei 2005. Vrouwelijke zelfstandigen die bevielen in de periode van 1 augustus 2004 tot en met 6 mei 2005 hadden daardoor recht op een zwangerschapsuitkering.

Tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 was er geen zwangerschapsuitkering voor zzp’ers. Sinds 4 juni 2008 bestaat er weer een nieuwe zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen.

Bent u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 bevallen? En was u toen zzp’er? Dan heeft u recht op een vergoeding. Tot en met 30 september kunt u deze compensatie aanvragen bij UWV. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 5.600. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde uitkering die zelfstandigen kregen die in 2017 bevielen.

Bent u nabestaande (partner of kind) van een vrouw die in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 werkte als zelfstandige? En is zij in die periode bevallen? Dan heeft u mogelijk ook recht op een vergoeding. U kunt de compensatie tot en met 30 september aanvragen bij UWV.

Compensatie zwangerschapsuitkering aanvragen (UWV)