Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een zwangerschapsuitkering?

Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

Voorwaarden ZEZ

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • U bent zelfstandige.
  • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

ZEZ-uitkering en de urennorm

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Als u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet heeft afgesloten bij uitkeringsinstantie UWV, kunt u ook recht hebben op een ZEZ-uitkering. De ZEZ-uitkering vult uw vrijwillige verzekering dan mogelijk aan.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Heeft u bij een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) afgesloten? Dan ontvangt u van deze verzekering vaak ook een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel kan het zijn dat uw verzekeraar de uitkering vermindert als u ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ

De periode waarin u een ZEZ-uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de dag na uw vermoedelijke bevallingsdatum. U heeft altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na uw bevalling.

Aanvragen ZEZ-uitkering

U vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met uw aanvraag stuurt u de zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee. Het UWV kan u ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen.

Compensatie zzp’ers bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008

Bent u bevallen op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008? En was u toen zzp’er? Dan had u geen recht op een zwangerschapsuitkering. Over enige tijd kunt u in aanmerking komen voor een compensatie voor deze uitkering. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 5.600. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 krijgen.

Aanvraag compensatie nog niet mogelijk

Let op: u kunt de uitkering nu nog niet aanvragen. Het is nog niet bekend wanneer het mogelijk is om een aanvraag in te dienen. Eerst moet hiervoor een wettelijke regeling komen. Het is nog niet bekend wanneer dat is. Wanneer deze regeling is ingegaan, heeft u 3 maanden de tijd om een aanvraag in te dienen bij UWV. U leest dan op deze pagina vanaf welke datum u de uitkering kunt aanvragen.