Rijksoverheid ondersteunt ondernemers

Ondernemers zijn belangrijk voor de economie en dragen bij aan de werkgelegenheid. De Rijksoverheid helpt vernieuwende bedrijven op weg of zorgt ervoor dat zij verder kunnen groeien.

Beleid Rijksoverheid voor ondernemers

Het beleid van de Rijksoverheid voor ondernemers heeft de volgende doelen:

 • Versterking van de positie van Nederland in de top 6 van de meest concurrerende economieën ter wereld.
 • Stijging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). In 2020 is dit 2,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Steun voor vernieuwers

De Rijksoverheid wil (vernieuwende) ondernemers ondersteunen. Dat doet het Rijk op de hieronder genoemde manieren.

Financiële regelingen ondernemers

De Rijksoverheid heeft verschillende financiële regelingen voor:

 • ondernemers die snel door willen groeien;
 • vernieuwende ondernemers.

Meer informatie over financiering voor ondernemers staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bevordering van samenwerking bedrijven en onderzoekers

De overheid bevordert publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen. Publiek-private projecten met ICT versnellen de digitalisering van de Nederlandse economie en samenleving.

Vermindering regeldruk voor ondernemers

De overheid neemt maatregelen om regeldruk voor ondernemers te verminderen. Bijvoorbeeld door:

 • snellere vergunningverlening;
 • automatische vergunningverlening;
 • meer gebruik van ICT.

Ontwikkeling ICT-toepassingen voor ondernemers

De regeldruk vermindert ook als ondernemers hun zaken met de overheid online kunnen regelen. Daarnaast kunnen ondernemers ICT gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen. Of hun bedrijfsprocessen efficiënter in te richten.

Toegang voor ondernemers tot netwerken

Netwerken helpen bedrijven om te groeien. De Rijksoverheid zorgt er op de volgende manieren voor dat ondernemers een netwerk kunnen opbouwen:

Goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt

De overheid werkt aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo kunnen jongeren na hun opleiding snel een baan vinden. En is er voor bedrijven voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar.

Betere samenwerking franchisesector

Het kabinet wil de positie van franchisenemers versterken. Er komt daarom aanvullende wetgeving op het gebied van franchise. Hierdoor worden de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans gebracht. Het concept wetsvoorstel is in consultatie geweest. Het streven is om het wetsvoorstel in 2019 naar de Kamer te sturen.

Retailagenda voor de detailhandel

Gedrag en voorkeuren van consumenten veranderen. Zij winkelen bijvoorbeeld steeds vaker online. In de retailagenda 2015 beschrijft de overheid de ontwikkelingen van de detailhandel. In de agenda staan ook de 20 afspraken die kabinet en partijen in de retailsector hebben gemaakt om de retail economisch gezond te houden en winkelgebieden leefbaar. Bijvoorbeeld gezamenlijk werken aan het terugdringen van de leegstand in de steden en winkelcentra. 

Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 werken vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, provincies, gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een vervolgagenda. Hierin staan 5 thema’s centraal:

 • regionale afstemming bij nieuwe ontwikkelingen;
 • lokale transformatie van winkelgebieden;
 • samen duurzaam investeren;
 • human capital;
 • kennis en innovatie.