Rijksoverheid verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Ondernemers zijn belangrijk voor de groei van de economie. Zij hebben baat bij onderwijs in ondernemerschap. Daarom wil de Rijksoverheid dat het onderwijs meer aandacht heeft voor ondernemerschap.

Onderwijs in ondernemerschap

Ondernemers hebben economische en juridische kennis nodig. Ook moeten ze verstand hebben van marketing en belastingen. En businessplannen op kunnen stellen. Scholen kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld colleges aan te bieden in ondernemerschap. Of lessen van gastdocenten uit het bedrijfsleven.

Studeren combineren met een eigen zaak

Veel studenten hebben naast hun studie ook een eigen bedrijf. Opleidingen kunnen de studenten helpen door hun lesprogramma hierop af te stemmen. Bijvoorbeeld door studenten binnen het eigen bedrijf af te laten studeren.

In hun laatste studiejaar mogen studentondernemers de winst na het afstuderen volledig houden. Zo komen ze niet in de knoop met hun studiefinanciering.

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Opleidingen moeten beter aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen aan verbetering van die aansluiting. Bijvoorbeeld in de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Meer goedgeschoolde technici aan het werk

In de praktijk blijkt er een tekort aan technisch personeel. Technici zijn hard nodig. Vooral in topsectoren, zoals de zorg, chemie en high tech. Betrokken partijen zetten zich in om te zorgen voor goed opgeleide technici. Dat doen zij met:

  • Techniekpact

    Rijksoverheid, onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers en regio’s hebben het Techniekpact gesloten. Samen spannen de partijen zich in om meer leerlingen te laten kiezen voor een techniekopleiding.

  • Human capital agenda’s

    De topsectoren hebben human capital agenda’s. Hierin geven ze aan hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten zich de komen jaren ontwikkelen. De agenda’s kunnen worden gebruikt bij de verdere inrichting van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

  • Centra voor publiek-private samenwerking in beroepsonderwijs

    Het beroepsonderwijs heeft centra die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moeten bevorderen. Dit zijn de Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centres of expertise (hbo). De centra moeten uitgroeien tot internationale kenniscentra waar de meest bekwame studenten en docenten studeren en werken. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk.