Ondersteuning voor midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Rijksoverheid stimuleert mkb’ers. Bijvoorbeeld met financieringsregelingen. En met extra middelen voor digitalisering, innovatie en samenwerking tussen mkb en onderwijs. Veel acties en maatregelen waarmee de Rijksoverheid het mkb  steunt staan in het MKB-actieplan.

MKB-actieplan

Het midden- en kleinbedrijf vormt een groot deel van de economie. In 2017 was de omzet 967 miljard euro. Het zorgt voor ongeveer 75% van de werkgelegenheid. Het gaat goed met de economie, en ook met veel ondernemers. Het kabinet wil dat het goed blijft gaan met het mkb. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het mkb met verschillende maatregelen. Die staan in het MKB-actieplan.
Lees de voortgang, resultaten en nieuwe voornemens in de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan op deze website.
Lees meer feiten en cijfers over het mkb op de website Staat van het mkb.

Voor wie is het MKB-actieplan?

Het MKB-actieplan is voor alle mkb’ers. Niet alleen voor bedrijven die met innovaties voorop lopen en start-ups. Maar juist ook voor winkels en bedrijven zoals de bakker, de fietsenmaker en een bureau voor reclamedrukwerk. Zij moeten bijvoorbeeld hun bedrijf automatiseren of hebben technisch personeel nodig dat moeilijk te vinden is. Voor kleinere bedrijven kost dat erg veel tijd, geld en kennis.

Thema’s MKB-actieplan

De overheid werkt met ondernemers en branches samen aan verschillende thema’s van het MKB-actieplan. Hierna volgen de thema’s, met enkele voorbeelden van acties:

Personeel en onderwijs

 • De overheid stimuleert bedrijven om zelf met ideeën en oplossingen te komen voor het scholen en bijscholen van werknemers. Via MKB Idee krijgen de beste oplossingen voor het tekort aan technische vakmensen subsidie.
  Lees meer over MKB Idee op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Met de Subsidieregeling Praktijkleren krijgen werkgevers een deel van de kosten  voor de begeleiding van een leerling of student vergoed. En voor loon- of begeleiding van iemand die promoveert aan de universiteit of een technologisch ontwerper in opleiding. In 2018 maakten meer dan 120.000 jongeren van deze subsidie gebruik.
 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt makkelijker en goedkoper per 1 januari 2020. Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan zieke werknemers. Door deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Financiering

 • Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de Rijksoverheid voor een deel garant voor leningen. De regeling is er voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg onderpand (zoals gebouwen of machines) hebben.

 • De Rijksoverheid maakt het voor financiers aantrekkelijk om in het mkb te investeren. Zo staat het Rijk voor € 100 miljoen extra garant voor kredietinstelling Qredits.1.200 Mkb'ers kunnen dankzij de lening een krediet krijgen tot € 250.000. En 5.300 ondernemers een microkrediet tot € 50.000. Naast financiering kunnen ondernemers ook coaching en online hulpmiddelen krijgen van Qredits. Bijvoorbeeld om een ondernemingsplan te schrijven.

Digitalisering

 • Mkb’ers leren in MKB-Werkplaatsen voor digitalisering bijvoorbeeld hoe zij via internet hun producten en diensten kunnen verkopen (online sales & marketing). Of zij leren hoe zij data en automatisering voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Er komen 5 werkplaatsen in 2019, verspreid over het hele land. De werkplaatsen zijn een onderdeel van het programma Versnelling digitalisering mkb.

Toepassing van innovatie

 • Ondernemers leren van andere, innoverende bedrijven. Innovatiesubsidies zoals Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en Innovatiekrediet helpen bij deze kennisuitwisseling. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Daarbij stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de activiteiten van de topsectoren.
 • Met het programma Small Business Innovation Research Programma (SBIR) kunnen ondernemers in korte tijd nieuwe producten ontwikkelen. En met SBIR kunnen zij deze producten ook op de markt brengen. Alleen de ondernemers met de beste offertes krijgen een opdracht van de overheid voor een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens krijgen de bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken de opdracht hun product verder te ontwikkelen. De overheid kan dan de producten inkopen.

Internationaal ondernemen

Regelgeving

 • De Rijksoverheid maakt regels voor ondernemers eenvoudiger. Ondernemers praten mee over nieuwe wetten en regels die gevolgen voor het MKB kunnen hebben. Ze kijken of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Dit heet de MKB-toets.
  Bekijk het overzicht van MKB-toetsen op deze website.
 • Het kabinet wil dat grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers sneller betalen. Namelijk binnen 30 dagen. De wettelijke termijn waarbinnen grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, is nu 60 dagen. Uit een evaluatie van de uitvoering van de Wet betalingstermijnen blijkt dat grote bedrijven de maximale termijn van 60 dagen als norm hanteren. Dat is onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten.  Daarom past het kabinet de betalingstermijn aan naar 30 dagen.
 • De Rijksoverheid ondersteunt het platform betaalme.nu. Dit platform helpt ondernemers met bijvoorbeeld overeenkomsten met klanten (contracteren van klanten). En het invoeren van digitaal factureren en debiteurenbeheer en incasso. Als mkb-ondernemers sneller hun geld krijgen, zijn ze minder kwetsbaar en kunnen ze sneller geld investeren.

Lees meer op deze website over hoe het kabinet de Regeldruk voor ondernemers vermindert.

Belastingen

 • Het kabinet verlaagt de belasting op winst en arbeid voor het mkb. Bekijk de infographic over hoe het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot €200.000) stapsgewijs wordt verlaagd. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf 19%, de tweede 25%.
 • Ondernemers kunnen met de subsidieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) hun loonkosten voor ontwikkeling en onderzoek (research and development) verlagen. Lees meer over de subsidieregeling WBSO op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Bedrijven mogen de winst uit octrooien of activiteiten van de WBSO-regeling onderbrengen in een lagere tariefbox (binnen de vennootschapsbelasting): de innovatiebox.

Op de hoogte blijven

Wilt u nieuws ontvangen over het MKB-actieplan? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsflits MKB-actieplan.