Ondersteuning voor midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Rijksoverheid stimuleert ondernemers. Bijvoorbeeld met financieringsregelingen. En met middelen voor digitalisering, innovatie en samenwerking tussen mkb en onderwijs. 

Stimulering mkb: thema's en acties

De overheid werkt met ondernemers en branches samen aan verschillende thema’s. Hieronder staan de thema’s, met enkele voorbeelden van acties:

Personeel en onderwijs

  • De overheid stimuleert leven lang leren. Bijvoorbeeld via de SLIM-regeling en NL leert door.
  • De overheid stimuleert bedrijven om zélf met ideeën en oplossingen te komen voor het scholen en bijscholen van werknemers. Via MKB!dee krijgen de beste oplossingen voor het tekort aan technische vakmensen subsidie. Lees meer over MKB!dee.
  • Met de Subsidieregeling Praktijkleren krijgen werkgevers een deel van de kosten  voor de begeleiding van een leerling of student vergoed. En voor loon- of begeleiding van iemand die promoveert aan de universiteit of een technologisch ontwerper in opleiding. Jaarlijks maken zo'n 120.000 jongeren gebruik van deze subsidie.
  • Loondoorbetaling bij ziekte is makkelijker en goedkoper sinds 1 januari 2020. Dit moet kleine werkgevers helpen bij langdurige ziekte van personeel. Ook is er onder andere een mkb-verzuim-ontzorg-verzekering.

Financiering

  • De Rijksoverheid biedt steun aan het mkb tijdens de coronacrisis. Kijk op het KVK-coronaloket voor overzicht en advies.
  • Daarnaast zijn er reguliere mkb-financieringsregelingen van de Rijksoverheid.nl. Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de Rijksoverheid voor een deel garant voor leningen. De regeling is er voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg onderpand (zoals gebouwen of machines) hebben. Sinds 2018 zijn er ruim 7.000 borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag van € 1,3 miljard.
  • De Rijksoverheid maakt het voor financiers aantrekkelijk om in het mkb te investeren. Zo staat het Rijk voor € 100 miljoen extra garant voor microkredietenverstrekker Qredits. Naast financiering kunnen ondernemers ook coaching en online hulpmiddelen krijgen van Qredits. Bijvoorbeeld om een ondernemingsplan te schrijven.

Digitalisering

  • Mkb’ers leren in MKB-werkplaatsen voor digitalisering bijvoorbeeld hoe zij via internet hun producten en diensten kunnen verkopen (online sales & marketing). Of zij leren hoe zij data en automatisering voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Er zijn inmiddels 11 werkplaatsen, verspreid over het hele land. Ook zijn er tientallen Smart Industry Hubs en fieldlabs voor innovatieve bedrijven en gewone mkb-bedrijven. Meer informatie vindt u op de kaart met proeftuinen op Nederland Digitaal.

Toepassing van innovatie

Internationaal ondernemen

Regelgeving

  • De Rijksoverheid maakt regels voor ondernemers eenvoudiger. Ondernemers praten mee over nieuwe wetten en regels die gevolgen voor het mkb kunnen hebben. Ze kijken of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Dit heet de MKB-toets. Bekijk het overzicht van mkb-toetsen op deze website.

Lees meer op deze website over hoe het kabinet de Regeldruk voor ondernemers vermindert.

Belastingen

  • Ondernemers kunnen met de subsidieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) hun loonkosten voor ontwikkeling en onderzoek (research and development) verlagen. Lees meer over de subsidieregeling WBSO op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).