Naar wat voor school kan mijn kind tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland?

Er zijn verschillende scholen waar uw kind heen kan tijdens een (tijdelijk) verblijf in het buitenland. Bijvoorbeeld naar een Nederlandse school, een lokale school, een internationale school of een Europese school. Uw kind kan ook vanuit huis Nederlands onderwijs volgen. De keuze is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en de beschikbare mogelijkheden.

Nederlandse scholen in het buitenland

Volledig Nederlandse scholen in het buitenland bieden hetzelfde leerplan aan als scholen in Nederland. Zowel bij een vertrek naar het buitenland als bij een eventuele terugkeer naar Nederland is dit een voordeel. Wereldwijd biedt een klein aantal scholen volledig Nederlands onderwijs aan. Er zijn ook bedrijven die volledig Nederlands onderwijs op afstand (thuisonderwijs) bieden.

Plaatselijke scholen in het buitenland

Op een lokale school kan uw kind gemakkelijk contact leggen met kinderen uit de buurt. Uw kind leert de vreemde taal waarschijnlijk relatief snel. Neem voor een overzicht van scholen in de directe omgeving contact op met de gemeente van uw plaats van bestemming. Wonen er al andere Nederlandse gezinnen? Dan kunnen zij u misschien informeren over eventuele lokale scholen die ervaring hebben met de instroom van Nederlandse kinderen. 

Als u terugkeert naar Nederland, kan het Informatiecentrum Diplomawaardering de waarde vaststellen van de opleiding die uw kind in het buitenland heeft gevolgd

Internationale scholen

Verwacht u dat uw gezin binnen een paar jaar weer naar een ander land buiten Nederland verhuist? Dan kunt u een internationale school overwegen. Internationale scholen kunnen een internationaal leerplan aanbieden of een leerplan uit het land van herkomst. De meeste van deze scholen zijn Engelstalig.

Europees onderwijs

Op Europese scholen kunnen kinderen een meertalige opleiding volgen. Naast lessen in hun moedertaal volgen leerlingen lessen in een 2e en zelfs 3e taal. De meeste Europese scholen hebben een Nederlandse sectie.

Nederlands bijhouden in het buitenland

Als u kiest voor lokaal of internationaal onderwijs, kunnen uw kinderen het Nederlands bijhouden via een Nederlandse Taal en Cultuurschool of vanuit huis via afstandsonderwijs

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Nederlands onderwijs in het buitenland. Scholen en partijen voor afstandsonderwijs die zich bij NOB aansluiten, ontvangen via NOB subsidie van de Nederlandse overheid. NOB ondersteunt scholen ook op onderwijskundig en bestuurlijk gebied.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen die bij NOB zijn aangesloten. Ouders kunnen bij NOB terecht met vragen over Nederlands onderwijs in het buitenland.