Naar wat voor school kan mijn kind tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland?

Er zijn verschillende scholen waar uw kind heen kan tijdens een (tijdelijk) verblijf in het buitenland. Bijvoorbeeld naar een Nederlandse school, een lokale school, een internationale school of een Europese school. Uw kind kan ook vanuit huis Nederlands onderwijs volgen. 

Nederlandse scholen in het buitenland

Volledig Nederlandse scholen in het buitenland bieden hetzelfde leerplan aan als scholen in Nederland. Dit is een voordeel bij een vertrek naar het buitenland en bij een eventuele terugkeer naar Nederland. Op de website van stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) kunt u naar afstandsonderwijs zoeken:

Plaatselijke scholen in het buitenland

Op een lokale school kan uw kind gemakkelijk contact leggen met kinderen uit de buurt. Uw kind leert de vreemde taal waarschijnlijk relatief snel. Neem voor een overzicht van scholen in de directe omgeving contact op met de gemeente van uw plaats van bestemming. Wonen er al andere Nederlandse gezinnen? Dan kunnen zij u misschien informeren over eventuele lokale scholen die ervaring hebben met de instroom van Nederlandse kinderen. 

Internationale scholen

Verwacht u dat uw gezin binnen een paar jaar weer naar een ander land buiten Nederland verhuist? Dan kunt u een internationale school overwegen. Internationale scholen kunnen een internationaal leerplan aanbieden of een leerplan uit het land van herkomst. De meeste van deze scholen zijn Engelstalig.

Europese scholen

Op Europese scholen kunnen kinderen een meertalige opleiding volgen. Naast lessen in hun moedertaal volgen leerlingen lessen in een 2e en zelfs 3e taal. De meeste Europese scholen hebben een Nederlandse sectie.

Nederlandse taal bijhouden in het buitenland

Als u kiest voor lokaal of internationaal onderwijs, kunnen uw kinderen het Nederlands bijhouden via een Nederlandse Taal en Cultuurschool of vanuit huis via afstandsonderwijs

Waarde van buitenlandse diploma's

Als u terugkeert naar Nederland, kan het Informatiecentrum Diplomawaardering vaststellen wat een buitenlands diploma waard is in Nederland.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt namens de overheid het Nederlands onderwijs in het buitenland. Scholen en partijen voor afstandsonderwijs die zich bij NOB aansluiten, ontvangen via NOB subsidie van de Nederlandse overheid. NOB ondersteunt scholen ook op onderwijskundig en bestuurlijk gebied. Ouders kunnen bij NOB terecht met vragen over Nederlands onderwijs in het buitenland.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen die bij NOB zijn aangesloten.