Waar vind ik informatie over studeren of stage lopen in het buitenland?

Wie (een deel van) zijn studie in het buitenland wil volgen, kan informatie inwinnen bij zijn onderwijsinstelling. Studenten in het hoger onderwijs kunnen voor meer informatie ook terecht bij Nuffic. Studenten in het beroepsonderwijs (mbo) kunnen terecht bij het National Reference Point (NRP).

Informatie voor studenten in het hoger onderwijs

Nuffic geeft studenten in het hoger onderwijs informatie over:

  • de mogelijkheden van een buitenlandse studie of stage;
  • beurzenprogramma's;
  • diplomawaardering.

Nuffic heeft ook veel praktische tips waarmee u zich kunt voorbereiden op een verblijf in het buitenland. Bijvoorbeeld over huisvesting en visa.

De website WilWeg is van Nuffic. Daar vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden om een tussenjaar of (een deel van) de studie of stage in het buitenland te doen.

Informatie voor mbo-studenten

Wilt u meer weten over beroepsopleidingen (mbo) in het buitenland? Dan kunt u contact opnemen met het National Reference Point (NRP) Nederland. Het NRP is van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Studie of stage in buitenland financieren

Volgt u (een deel van) uw opleiding in het hoger onderwijs in het buitenland? Of loopt u stage in het buitenland? Dan kunt u uw studiefinanciering meenemen. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Ook mbo’ers kunnen hun studiefinanciering vaak meenemen naar het buitenland

Soms kunt u een deel van de kosten voor uw studie, stage of onderzoek financieren met een studiebeurs. Of met een bijdrage uit een fonds. Op BeursOpener.nl kunt u zien of er voor uw stage, studie of onderzoek een beurs of fonds is.

Ouders met een kind op een middelbare school buiten de Europese Unie (EU) krijgen geen tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Woont u in een EU-land? Dan kunt u wel aanspraak maken op een vergoeding van de onderwijskosten van dat land.

Voorbereiding stage buitenland

Een goede voorbereiding op een buitenlandstage is belangrijk. De stagebegeleider van uw opleiding beoordeelt of een stageplaats aan de voorwaarden voldoet. De stagebegeleider kijkt naar:

  • aansluiting op het opleidingsniveau;
  • begeleiding op de stageplaats;
  • certificaten of aanbevelingsbrieven die studenten van het stagebedrijf of de instelling krijgen.

Europass

Wilt u in een ander Europees land stage lopen, een opleiding volgen of solliciteren? In de volgende landen kunt u Europass gebruiken:

  • de 28 landen die lid zijn van de Europese Unie;
  • Zwitserland;
  • de 3 EER-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein;
  • de EU kandidaat lidstaten: Turkije, Noord-Macedonië, Servië.

Europass bestaat uit 5 documenten die werken of studeren in het buitenland gemakkelijker maken. Het basisdocument is een cv. Europass is een initiatief van de Europese Commissie en is beschikbaar in alle Europese talen.